Rok od krajských voleb: Jak Piráti pracují v Zastupitelstvu Jihočeského kraje?

15. prosince 2021
Rok od krajských voleb: Jak Piráti pracují v Zastupitelstvu Jihočeského kraje?

Po krajských volbách v roce 2020 získali Piráti devět mandátů v krajském zastupitelstvu a stejně jako hnutí ANO 2011 a STAN nyní pracují v opozici. V Jihočeském kraji vládnou v koalici zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy, ČSSD a Jihočechů 2012. Piráty zastupují Lukáš Mareš, Josef Soumar, Jan Novák, Jiří Roubíček, Martin Kákona, Dan Leština, Jan Hošek a Lucie Korytářová, předsedkyní zastupitelského klubu je Veronika Kovářová, která o práci Pirátů hovoří v následujícím rozhovoru.

Veroniko, jak se z tvého pohledu liší práce v opozici od té ve vládnoucí koalici? Kolik je to práce a kolik času jí třeba ty reálně věnuješ?

Úloha kvalitní opozice spočívá především v kontrole těch, kteří vládnou, a nabízení jiné – lepší alternativy. Jsem velmi ráda, že k tomu náš klub Pirátů přistupuje velmi poctivě a pečlivě se věnuje studiu všech materiálů. Snažíme se u problematických bodů otevírat diskuzi a nabízet pozměňovací návrhy, ať již na zastupitelstvu, tak i ve výborech a komisích.

Hlavní rozdíl mezi vládou a opozicí vidím v přístupu k informacím, který jako opozice máme ztížený, neboť se s jednotlivými tisky seznamujeme přibližně týden před jednáním zastupitelstva. To, že nemáme přístup k nahlížení do některých materiálů v dostatečném předstihu, nám samozřejmě naši práci komplikuje.

Má krajský zastupitel v opozici nějakou finanční odměnu?

Ano, většina našich zastupitelů má měsíční odměnu v přibližné výši 6 až 9 tisíc korun, ta se odvíjí od toho, v kolika výborech, komisích, případně dozorčích radách zastupitel působí. Jedná se tak zpravidla přibližně o čtvrtinový úvazek a to odpovídá časové náročnosti 5 až 6 pracovních dní v měsíci. Při více pracovních povinnostech (např. předseda výboru) pak může být odměna až 18 tisíc korun a tomu zase odpovídá pracovní vytížení.

Daří se plnit pirátský program? Prosadil krajský klub Pirátů něco konkrétního a zásadního?

Náš první rok v zastupitelstvu byl hodně ovlivněn covidem. Přes zimu a jaro jsme byli, jako opozice, pravidelně informováni o situaci v kraji i v době mezi zastupitelstvy, měli jsme možnost komentovat situaci a snažili se pomoci i našimi náměty. Například mobilní očkovací týmy pro oblastí vzdálené očkovacím centrům navrhoval kolega Jan Hošek na zdravotním výboru již v dubnu.

Co se týče programu, snažit se ho prosazovat je pro nás zásadní povinnost, kterou v rámci zastupitelstva máme. Ještě v roce 2020 se nám podařilo prosadit rozklikávací rozpočet kraje až na úroveň faktur, což je velký krok k větší transparentnosti veřejné správy a je to zásluha především kolegy Josefa Soumara, který získal potřebnou politickou podporu a následně intenzivně spolupracoval na realizaci.

Kromě těchto větších návrhů pak naše běžná zastupitelská práce zahrnuje připomínkování materiálů kraje ve výborech a v komisích, podávání návrhů ostatním zastupitelům a úředníkům, zjišťování stavů věcí, o nichž máme hlasovat. Abychom mohli zodpovědně hlasovat, dohledáváme si podrobnosti a také vycházíme z odborných stanovisek našich pirátských krajských týmů.

Máte tedy jako zastupitelé nějakou odbornou podporu pro svá rozhodnutí při hlasování?

Ano, máme tzv. krajské expertní týmy, které se scházejí a společně s námi studují jednotlivé materiály předkládané všem zastupitelům. V tom si troufám tvrdit, že jsme jako strana unikátní. Stejně tak neváháme oslovit i další odborníky v případě, že potřebujeme získat větší vhled do nějaké konkrétní problematiky. Pochopitelně ne všechno je ale o té odbornosti, často jde o politická rozhodnutí a zde se řídíme, jak už jsem zmínila, naším programem, tedy tím, co jsme slíbili našim voličům.

Vrátím se ještě k těm návrhům. Můžeš jmenovat pár věcí, které pirátští zastupitelé takto řešili v souladu s programem?

V oblasti územního plánování považuji za zásadní vznik funkce, či lépe řečeno úřadu, krajského architekta, který jsme si vytyčili ve svém programu. Zde jsme po diskuzi našli s vedením kraje částečnou shodu, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu musí mít architektonické vzdělání. Tuto změnu považuji za užitečnou, protože nabízí alespoň první krok vpřed ve prospěch strategického rozvoje a v kvalitě vystavěného prostředí.

Kolega Dan Leština připravil pečlivé pozměňovací návrhy pro dotační programy v rámci životního prostředí, některé byly již zapracovány, některé jsou plánované na další k dopracování. Ještě zde čeká mnoho práce, ale cesta ke zlepšení se otevírá. Dále je například iniciátorem projektu, jehož cílem je v našich školních jídelnách využívat jihočeské potraviny.

Kolegyně Lucie Korytářová se zasadila o znovunavrácení dotačního programu na environmentální vzdělávání a aktivně se podílela na vypořádání připomínek k jeho koncepci, abychom ji mohli na zářijovém zastupitelstvu většinově schválit.

Kolega zastupitel Martin Kákona se aktivně snažil zabránit zboření unikátního mostu přes Orlík, který vnímal jako výjimečnou technickou památku a Ministerstvo kultury skutečně v červenci most kulturní památkou prohlásilo. Na předposledním jednání zastupitelstva navrhoval také zřízení pracovní skupiny pro posouzení rekonstrukce historické trati z Tábora do Bechyně, která má stát přes miliardu korun. Sám hledá možná technická řešení a samozřejmě, protože má na starosti dopravu, se zabývá také stavem jihočeského letiště.

Další kolega, Jiří Roubíček, se zabývá sportem, takže aktuálně řeší změnu parametrů pro přidělování finančních dotací sportovním klubům a připravuje změnu dotace na vybavení sportovišť tak, aby zahrnovala i neorganizovaný sport. Naším cílem je přispět menším obcím na výstavbu skateparků, workoutových hřišť apod. Obdobně se věnuje způsobu přerozdělování prostředků pro cestovních ruch a fungování jednotlivých destinačních oblastí, jelikož jeho druhou gesční oblastí je právě cestovní ruch.

Všechno to, co navrhujeme a prosazujeme, souvisí s pirátskou filozofií a programem. Ten jsme si rozdělili podle našich kompetencí a oblastí zájmů a každý pracujeme na svých tématech. Mnohde se kompetenčně překrýváme a pracujeme společně. Někdy se jedná o jednotlivé projekty, jako je například rozklikávací rozpočet, jindy o detaily nastavení dotačních programů tak, aby vynaložené prostředky lépe plnily svou funkci. Těžko tento rozsah obsáhnout v jednom rozhovoru.

Existuje něco, čeho skutečně lituješ, že se i přes veškerou snahu nepovedlo?

Skutečně lituji tam, kde situace nepočká – kde už včera bylo pozdě. To je například u řešení otázek ochrany životního prostředí, lepší práci s krajinou a zadržováním vody v ní. Zde se sice s koalicí mnohde shodneme, ale procesy zapracování jsou zbytečně zdlouhavé.

Stejně kritická je nyní i situace s covidem. Vnímáme nešťastně formu kampaně na podporu očkování, na které se shodlo zastupitelstvo napříč celým politickým spektrem, a která mohla být dle našeho názoru vedena mnohem intenzivněji a více apoliticky. Považovali bychom za účinnější zapojení významných osobností mimo politické spektrum a nikoliv jen podpis pana hejtmana. Máme spoustu zajímavých osobností na jihu Čech, některé by určitě měly větší potenciál oslovit neočkované.

Kampaň byla navíc ukončena příliš brzy. Důsledkem toho dnes máme znovu velkokapacitní očkovací centrum na Výstavišti v Českých Budějovicích, které bylo na začátku října velkolepým koncertem pro zdravotní sestřičky uzavřeno.

Samozřejmě zamrzí i další návrhy, ale práce opozičního politika je běh na dlouhou trať a nutno to tak brát. Počítáme s tím, že i přes počáteční neúspěchy budeme nadále diskutovat a přesvědčovat kolegy zastupitele z jiných stran, že naše návrhy jsou ku prospěchu celého kraje. Kromě toho jsme usilovali o jeho větší otevřenost ve vztahu k veřejnosti tak, aby si každý občan mohl přečíst materiály výboru a komise, aby se mohl přijít podívat na tato jednání, pokud ho nějaké téma zajímá, ale bohužel ani to se nám nepodařilo prosadit, ačkoliv v jiných krajích to bez obtíží funguje.

Jak hodnotíš celkově fungování kraje? Jak dobře vládne současná koalice?

Současná koalice se skládá z poměrně velkého množství stran zprava doleva, není tak výjimkou, že jednotlivé strany jsou nuceny hledat kompromisy a často se v našem programu potkáváme. Také je třeba zmínit, že velkou část agendy kraje tvoří často technické body, kde většinou nemáme důvod hlasovat nějak odlišně. Nelze tak říct, že by současné vedení kraje směřovalo kraj vyloženě špatným směrem. Přesto jsou poměrně zásadní body, kde mohlo být vedení kraje nepoměrně aktivnější. Konkrétně ve zvládání pandemie covid-19 se mohlo udělat určitě více. Po velmi slibném rozjezdu velkokapacitních očkovacích center (OČKA) nastal v průběhu léta velký pokles v zájmu o očkování. Zde mohl kraj v kampani za očkování učinit určitě více, protože ten předpoklad, že nadcházející vlnu už vyřeší praktičtí lékaři, kteří sami mají nadměrné množství agendy, se ukázal jako chybný.

Druhým zásadním bodem je personální politika, nemine měsíc, kdy bychom neslyšeli o tom, že odchází někdo z vysokých pozic Jihočeského kraje. Ať už to byl ředitel krajského úřadu, ředitel Správy a údržby silnic včetně dvou náměstků, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu nebo aktuálně odcházející jednatel JIKORDU (Jihočeského koordinátora dopravy) a mnoho dalších. Je samozřejmě možné, že některé personální změny jsou oprávněné a někteří lidé skutečně odchází dobrovolně, nebo nebyli zcela kompetentní, nicméně ten objem personálních změn je už natolik zásadní, že to bohužel vzbuzuje velké pochybnosti ohledně fungování našeho kraje.

A ještě poslední otázka, možná ta nejdůležitější. Co plánuješ do budoucna a co čeká celý klub?

Budeme se dál snažit prosazovat věci z našeho programu. Věříme, že to postupnými krůčky jde i z opozice. Především v oblasti životního prostředí musíme být velmi aktivní, protože v případě nečinnosti může dojít často k nevratným změnám. Jde totiž o náš kraj!

<hr> <h2>Tiskové zprávy týkající se práce v krajském zastupitelstvu:</h2>

Další obsah najdete na našem webu.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.