Krajské zastupitelstvo dnes schválilo novou koncepci environmentální výchovy, Lucie Korytářová upozornila na nedostatečné investice do tohoto oboru vzdělávání

Krajské zastupitelstvo dnes schválilo novou koncepci environmentální výchovy, Lucie Korytářová upozornila na nedostatečné investice do tohoto oboru vzdělávání

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena koncepce environmentální výchovy. Piráti se zasadili o to, aby v ní nebyly formulace, které by zastavily navyšování investic do tohoto odvětví vzdělávání, což by ve výsledku vlivem inflace znamenalo jejich postupné snižování.

Lucie Korytářová navíc upozornila, že Jihočeský kraj investuje do environmentální výchovy výrazně méně než jiné kraje.

„Jsem ráda, že jsme došli k dohodě a můžeme dnes přistoupit ke schvalování této důležité koncepce. Zároveň bych byla ráda, kdyby v následujících rozpočtech byly do environmentálního vzdělávání navyšovány investice i přesto, že to současná podoba koncepce přímo neakcentuje. Náš kraj je totiž jedním z nejhorších v investicích právě do vzdělávání v tomto oboru v a měli bychom tuto nelichotivou pozici postupně vylepšit. Nižší částku v loňském roce uvolnil z rozpočtu už jen Ústecký kraj. Jde o vzdělávání, které má z dlouhodobého hlediska vliv na celkový stav životního prostředí v našem kraji, a to se rozhodně vyplatí,“ uvedla na dnešním jednání pirátská zastupitelka Lucie Korytářová.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.


Související články

Zastupitelstvo

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu