Novým ředitelem krajského úřadu se stal JUDr. Lukáš Glaser, Piráti byli ve výběrové komisi

7. července 2021
Novým ředitelem krajského úřadu se stal JUDr. Lukáš Glaser, Piráti byli ve výběrové komisi

Novým ředitelem krajského úřadu Jihočeského kraje byl jmenován JUDr. Lukáš Glaser, kterého doporučila výběrové komise složená ze zástupců koalice a nově i opozice včetně předsedkyně krajského zastupitelského klubu Pirátů Veroniky Kovářové.

„Oceňuji, že naše požadavky byly vyslyšeny a opozice byla přizvána do výběrové komise na ředitele krajského úřadu. Jedná se o velmi důležitou úřednickou funkci a je proto velmi důležité, aby tato osoba byla nestranná a nebyla oslabena pochybnostmi o politicky motivovaném výběru,“ uvedla Veronika Kovářová, členka výběrové komise.

Od začátku nového volebního období se jedná už o několikátou změnu na vysoce postavených pozicích v rámci Jihočeského kraje, do výběrového řízení byli Piráti, jako opoziční strana, přizváni vůbec poprvé.

„Jsme přesvědčení, že ve výběrových komisích pro takto vysoce postavené funkce mají být i zástupci opozice, protože osoby vzešlé z výběrového řízení budou své funkce zastávat i při změně ve vedení kraje. Kvitujeme naši účast ve výběrové komisi na ředitele krajského úřadu a věříme, že vedení kraje bude v nastoupené cestě i nadále pokračovat a v případě dalších významných personálních změn přizve zástupce opozice do výběrové komise pro zajištění transparentnosti celého procesu,“ dodala Veronika Kovářová.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články