Na dnešním jednání zastupitelstva se Pirátům podařilo navrhnout a prosadit zásadní součást vlastního programu a jednu z hlavních pirátských myšlenek o transparenci a správě veřejných financí. Veřejnost tak bude mít možnost kontrolovat hospodaření s penězi Jihočeského kraje, a to ve formě „rozklikávacího“ krajského rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur. Záměr zveřejnění „rozklikávacího“ rozpočtu byl usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje svěřen finančnímu výboru, který má nyní připravit návrh realizace a předložit jej zastupitelstvu do dubna 2021.

hlasovani

Předložený a schválený návrh zastupitelského klubu Pirátů okomentoval místopředseda klubu Josef Soumar, který se věnuje ekonomice, investicím, majetku kraje a právě rozpočtu:

„Kontrola hospodaření a s tím spojená transparentnost patří mezi základní pilíře pirátského programu. Děkuji kolegyním a kolegům zastupitelům, kteří náš bod podpořili, jsem rád, že se Jihočeský kraj bude řadit mezi kraje s vysokou transparentností a půjde příkladem všem svým obcím a městům. Finanční výbor nyní bude pracovat na přípravě konkrétního řešení, které předloží zastupitelstvu kraje do dubna 2021.“

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku, Twitteru a na webu. Kontaktovat je můžete buď přímo, nebo přes krajské expertní týmy.