Piráti upozorňují na situaci ohledně podpory vzdělávání budoucích praktických lékařů v Jihočeském kraji

Piráti upozorňují na situaci ohledně podpory vzdělávání budoucích praktických lékařů v Jihočeském kraji

Krajský zastupitel a lékař Lukáš Mareš upozornil na dotační program určený na podporu vzdělávání budoucích lékařů v Jihočeském kraji. Součástí programu jsou dvě opatření, v prvním jde o podporu atestace mladých lékařů v nemocnicích, ve druhém o podporu atestace pro budoucí praktické lékaře. O peníze z krajského rozpočtu se ve druhém opatření bohužel přihlásil pouze jediný poskytovatel vzdělávání praktických lékařů, přitom tato podpora může rozhodovat o tom, zda u nás lékaři zůstanou, nebo odejdou do zahraničí.

Lukáš Mareš vysvětlil situaci a chtěl by apelovat, aby se na dotační titul zaměřili nejen všichni praktičtí lékaři v Jihočeském kraji vzdělávající mladší kolegy, ale i medici, o jejichž budoucnost jde. Administrativa spojená s podáním přihlášky není příliš náročná. Jediný letos přihlášený poskytovatel získá dotaci ve výši 60.000 Kč.

„V případě nemocnic není situace tak vážná, nemocniční lékař v předatestační přípravě samozřejmě bere mzdu. U praktiků je ale situace jiná, ti v našem systému nejsou zaměstnaní a pracovat sami bez dohledu nemohou. Velkou úlohu v jejich odměňování hraje stát prostřednictvím tzv. rezidenčních míst, ty ale nedosahují výše mezd nemocničních lékařů a některé lékaře ani nemusí pokrýt. Každá koruna navíc může být pro mladého lékaře ten pomyslný jazýček na vahách při rozhodování, zda zůstat doma, nebo odejít do zahraničí,“ uvedl Lukáš Mareš.

Do dotačního programu se ale přihlásil pouze jeden zájemce (školitel, školící zařízení, nemocnice, praktický lékař poskytující vzdělávání) z celého Jihočeského kraje.

„V kraji je řádově 300 praktických lékařů, jednoduchým výpočtem tak lze zjistit, že by se ročně mělo obměnit zhruba 8 z nich. A protože výcvik trvá 3 roky, v ideálním případě by si mělo o dotaci říkat každý rok 24 praktiků. Přijde mi proto velká škoda, že se letos přihlásil jen jediný. Oslovil jsem některé kolegy praktiky s dotazem, proč se jich do programu nehlásí víc. Odpovědi mě příliš nepřekvapily, o existenci dotačního titulu věděl málokdo. Covidová doba a očkování u praktiků otevřela komunikační kanály mezi krajským úřadem a praktiky, věřím proto, že příští rok se informovanost praktiků zlepší,“ uzavřel Lukáš Mareš.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články