Piráti nesouhlasí se způsobem rekonstrukce historické trati z Tábora do Bechyně. Na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

21. října 2021
Piráti nesouhlasí se způsobem rekonstrukce historické trati z Tábora do Bechyně. Na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

Krajští zastupitelé na posledním zasedání zastupitelstva přijali usnesení, které podle názoru Pirátů ohrožuje provoz historických vlaků na trati Tábor - Bechyně.

Bechyňka byla uvedena do provozu v roce 1903 a je první elektrifikovanou tratí v Čechách. Nyní má být podle návrhu Správy železnic provedena rekonstrukce, která by umožnila provoz moderních souprav RegioPanter. S tím je ovšem spojena změna elektrické trakce ze stejnosměrného napětí 1,5 kV na střídavé napětí 25 kV. Historické vlaky, které doteď na této trati jezdily každé léto, ale byly vyrobeny pro napětí 1,5 kV stejnosměrných a jejich přestavba na střídavou trakci není možná a ani žádoucí.

Piráti upozornili na fakt, že není zpracovaná koncepce, jak zachovat historický význam trati jako technické památky a turistického cíle.

Trať spojuje historické město Tábor s lázeňským městem Bechyně. Důvodem pro rekonstrukci je podle krajských radních zvýšení komfortu cestování. Několikrát na zasedání zastupitelstva ze strany koalice zaznělo, že Křižík by si jistě přál, aby trať byla zmodernizována.

Na to reagoval zastupitel za Piráty Martin Kákona:

„Na trať chcete nasadit moderní soupravy RegioPanter, které mají konstrukční rychlost 160 km/h, přitom na této trati i po její rekonstrukci budou v některých úsecích projíždět rychlostí 10 km/h. Doba jízdy je dnes z Tábora do Bechyně 48 minut na 24 km trati! Podle informací od Správy železnic bude úspěch, když po modernizaci se tato doba zkrátí na 45 minut. O zlepšení tedy nejde,“ vysvětlil svůj postoj Martin Kákona.

Chybí plán, jak zachovat turistickou atraktivitu trati. Piráti navrhli vytvoření pracovní skupiny pro řešení modernizace Bechyňky a udržení jejího historického a turistického významu.

Pirát Kákona k tomu dále řekl:

„Pokud sečteme náklady na celou rekonstrukci včetně pořízení souprav RegioPanter, dostaneme se na částku téměř 1,2 miliardy korun. To je stejná částka, jakou stálo kraj vybudování letiště v Plané u Českých Budějovic. Pro řešení letiště nedávno vznikla při zastupitelstvu pracovní skupina. Rekonstrukce Bechyňky je složitý technický problém, který by si také zasloužil pracovní skupinu,“ řekl na jednání zastupitelstva Martin Kákona a ještě dodává:

„Lze pochybovat i o ekonomické rentabilitě záměru. Podle průzkumu trať využívá v pracovní dny průměrně 434 cestujících denně. Kdyby trať využívalo k pravidelným cestám 1000 cestujících, bylo by jednodušší jim rozdat elektromobily Tesla. Vyšlo by to na stejné peníze a lidé by se do práce dostali rychleji. Bylo by to i symbolické, protože František Křižík sestrojil první elektromobil v Čechách. Zároveň by to bylo i určitou ironií, protože Nikola Tesla byl zastáncem střídavého elektrického rozvodu.“

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články