Program pro Jihočeský kraj

Volby 2020 Jihočesky kraj

  • OBECNÉ PRINCIPY PIRÁTSKÉ POLITIKY
  • JDE O NAŠE ZDRAVÍ
  • JDE O NAŠE PENÍZE
  • JDE O NAŠI PŘÍRODU
  • JDE O NÁŠ ČAS

ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST - JDE O KRAJ

Krajská samospráva je důležitější, než to může na první pohled vypadat. Hospodaří s významným rozpočtem a ovlivňuje životy nás všech. Zajistíme dostupnost služeb a lepší životní podmínky pro každého obyvatele kraje, a to nejen ve velkých městech, ale i na venkově.

JDE O HODNĚ. O naše peníze, naši přírodu a krajinu, naše silnice, veřejnou a individuální dopravu, dostupnost bydlení, o vzdělání našich dětí, naše zdraví a celkově kvalitu našich životů.

OBECNÉ PRINCIPY PIRÁTSKÉ POLITIKY

Chceme používat moderní technologie a procesy na cestě k maximální efektivitě. Budeme se za všech okolností stavět proti klientelismu a korupci. Jsme transparentní, otevření, a tím i čitelní a důvěryhodní. Neděláme politiku v zájmu mocenských skupin ani vybraných jednotlivců. Ctíme demokracii a podle toho se také chováme.

JDE O NAŠE ZDRAVÍ

Chceme dostupnou zdravotní péči pro všechny obyvatele kraje. Zajistíme nejen dostatek lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích, ale také ambulantních specialistů, tedy zubařů, očních, dětských, praktických a dalších lékařů. To platí nejen pro velká města, ale i pro menší obce napříč krajem.

Stabilizujeme personální situaci, což povede kromě jiného i ke zvýšení kvality lékařské péče. Dohlédneme na reálný stav dodržování práv pacientů. Podpoříme transformaci porodnictví. Nepřipustíme privatizaci nemocnic.

JDE O NAŠE PENÍZE

Nepřipustíme zbytečné plýtvání a zadlužování. Prosadíme vyrovnané, odpovědné a efektivní hospodaření, a to včetně vytváření rezerv na plánované klíčové investice kraje. Zprůhledníme financování a pohlídáme toky krajských financí. Prosadíme revizi stávajících smluv a pravidelných výdajů kraje. Při výběru nových dodavatelů uplatníme moderní nástroje pro veřejné zakázky. Dohlédneme na kvalitu veřejných služeb.

Podpoříme lokální podnikatele, živnostníky a producenty potravin. Kraj má mnoho nástrojů, jak jim pomáhat nejen s ohledem na současný krizový stav, ale i dlouhodobě. Chceme, aby krajem zřizované školy, nemocnice, sociální zařízení a instituce v co největší možné míře nakupovaly od lokálních zemědělců a producentů. Podpoříme tím jak regionální ekonomiku, tak i pestrost zemědělské produkce a krajiny jako takové.

JDE O NAŠI PŘÍRODU

Jihočeská krajina je pro nás dědictvím, které si musíme hýčkat. Naším cílem je čistý vzduch i voda, které bude dostatek nejen ve velkých vodních nádržích, ale hlavně ve studních a v půdě. Podpoříme například péči o mokřady a nivy drobných potoků, opatření k větší odolnosti lesů nebo prvky zvyšující pestrost krajiny. Protože jsme všichni odpovědní vlastnímu zdraví a budoucím generacím, chceme připravit kraj na klimatickou změnu, kterou procházíme. Naši péči a zájem si zaslouží lesníci, zemědělci, spolky včelařů, zahrádkářů, myslivců i rybářů.

Upřednostňujeme recyklaci odpadů před jeho spalováním. Kraj budeme spravovat ekologicky a v souladu s principy udržitelnosti.

JDE O NÁŠ ČAS

Moderní infrastruktura je pro nás základem moderní společnosti. Obíhat mají informace, ne lidé. Zavedeme eGovernment do praxe, podpoříme otevřené sdílení dat. Pomocí moderního přístupu a technologií snížíme byrokracii. Zajistíme snadnější komunikaci s krajským úřadem. Každý občan musí mít možnost, nikoliv povinnost, využívat nové technologie.

Zasadíme se o dostavbu základních dopravních spojnic. Zavedeme vstřícný a hlavně funkční integrovaný dopravní systém. Posílíme dopravu mezi okresními městy i spoje do menších sídel. Zvýšíme provázanost autobusů se železnicí. Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany.

Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví nekoncepčně. Zefektivníme a zrychlíme infrastrukturní stavby. Ty budeme koordinovat společně s dalšími organizacemi. Zohledníme požadavky zachování krajinného rázu a přírodních lokalit daného regionu.

KOMPLETNÍ PROGRAM JE KE STAŽENÍ V PDF ZDE

Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum