Máme plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2021

22. února 2021
Máme plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2021

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byl schválen plán činnosti kontrolního výboru, jehož předsedou je pirátský neuvolněný zastupitel Jan Novák. Ten byl také předkladatelem návrhu, který počítá s dokončením již započaté kontroly Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), prověření podnětu ohledně dotačního programu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, dále s kontrolou poskytování odměn zaměstnancům krajského úřadu v roce 2020 a vyřizování stížností a podnětů občanů a petic.

V plánu činnosti je dále kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru, zveřejňování informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací, aktuálnost v této souvislosti uváděných údajů, pak také kontrola zakázek malého rozsahu a kontrola vyřazování majetku.

Kontrolní výbor má 13 členů a jeho smyslem je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, jimiž ho pověří zastupitelstvo kraje.

Již v prosinci roku 2020 byl předsedou kontrolního výboru zvolen Jan Novák, který je na této pozici neuvolněný.

„Jsem rád, že jako opozice máme na starosti právě kontrolní výbor. Se všemi jeho členy, kteří o to měli zájem, jsem se osobně sešel, abych s nimi vzájemně probral představy našeho fungování a spolupráce. Zároveň jsem sbíral jejich podněty, které jsem následně zařadil do kontrolního plánu, ten jsem pak předložil ke schválení všem členům výboru najednou a po odsouhlasení také Zastupitelstvu Jihočeského kraje, kde byl celý plán bez výhrad schválen,“ popsal přípravu plánu činnosti Jan Novák.

O práci kontrolního výboru a Pirátů v Jihočeském kraji budeme dále informovat. Sledovat nás můžete na Facebooku, Twitteru a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články