Jihočeští Piráti nepodpořili návrh na rozšíření těžby kamene v lomu u obce Ševětín, kraj by se měl chovat jako dobrý hospodář a myslet do budoucnosti

Jihočeští Piráti nepodpořili návrh na rozšíření těžby kamene v lomu u obce Ševětín, kraj by se měl chovat jako dobrý hospodář a myslet do budoucnosti

Piráti dnes na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje nepodpořili svými hlasy návrh na rozšíření těžby kamene v lomu v katastru obce Kolný. Dle zastupitelky Veroniky Kovářové se jedná o velkou oblast a kraj by se měl chovat jako řádný hospodář s ohledem na budoucnost. Již nyní bychom měli otočit kormidlem k většímu využívání recyklovaného materiálu a kámen používat převážně tam, kde je nenahraditelný.

„Hlasovala jsem proti rozšíření plochy určené pro těžbu, protože se jedná o větší oblast, než je potřeba k plánované těžbě v nejbližší budoucnosti. Ve chvíli, kdy se změní Zásady územního rozvoje kraje, může se stát, že dočkáme toho, že plány na těžbu se také zintenzivní a my už nebudeme mít možnost to ovlivnit. Je třeba, aby kraj umožňoval těžbu kamene s myšlenkou na budoucnost. Stavební kámen v České republice dochází a je třeba vytvářet především podmínky pro recyklaci stavebních materiálů. Proto bych na všech úrovních strategického plánování přemýšlela nad tím, jak čerpat zdroje opatrně. Recyklovanými materiály nelze nahradit kámen zcela a dovoz kameniva z ciziny bude mít jak finanční, tak ekologické důsledky. Již nyní bychom měli vyvíjet politický tlak na to, aby se stavební materiály recyklovaly a kámen se používal hospodárně převážně pouze tam, kde je nenahraditelný,“ okomentovala své rozhodnutí při hlasování Veronika Kovářová.

Piráti ve svém programu dlouhodobě prosazují šetrné zacházení s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí. Tomu odpovídá i dnešní hlasování na zastupitelstvu.


O práci zastupitelů budeme i nadále informovat.

Sledovat nás můžete na Facebooku, Twitteru a na webu. Kontaktovat nás můžete buď přímo, nebo přes krajské expertní týmy.


Související články

Zastupitelstvo
Životní prostředí

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu