Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes schválilo koncepci rozvoje cestovního ruchu na roky 2021 až 2030, Piráti se při hlasování zdrželi

9. září 2021
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dnes schválilo koncepci rozvoje cestovního ruchu na roky 2021 až 2030, Piráti se při hlasování zdrželi

Na dnešním jednání krajského zastupitelstva byla schválena koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2021 až 2030. Pirátský zastupitel Jiří Roubíček upozornil na její nedostatky a zastupitelský klub Pirátů se při hlasování zdržel.

Jiří Roubíček upozornil na nedostatečný čas pro rozhodování, jelikož finální verzi měli zastupitelé pouhých 40 hodin před hlasováním na komisi cestovního ruchu. Dále zmínil fakt, že Jihočeská centrála cestovního ruchu je v koncepci vedena jako nadřízená organizace destinačních agentur namísto toho, aby sloužila jako servisní organizace, a dále nesouhlasil s mírou a způsobem financování.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na nové koncepci cestovního ruchu podíleli, oceňuji jak rozsah, tak její kvalitu. V zastupitelském klubu Pirátů ale vidíme tři zásadní problémy. Prvním byl nedostatek času na prostudování celého materiálu mezi tím, kdy jsme dostali na e-mail finální verzi, a hlasováním komise pro cestovní ruch, bylo to pouhých 40 hodin. Druhým problémem je, že v koncepci je stále Jihočeská centrála cestovního ruchu vedena jako nadřízená organizace destinačních managementů, nikoli jako jejich servisní organizace. Podle nás by totiž měly mít destinační agentury více kompetencí, protože znají lépe region, kde působí. Ještě důležitější je pak podle nás financování. Věříme, že by šla práce Jihočeské centrály cestovního ruchu zefektivnit tak, aby se stala více operativní a méně finančně nákladnou. Ušetřené finanční prostředky by bylo vhodné přenechat jednotlivým destinačním společnostem, protože část z nich je dlouhodobě podfinancována. Destinační společnosti jsou stěžejními pilíři cestovního ruchu pro Jihočeský kraj a proto si myslíme, že si zaslouží větší finanční podporu,“ uvedl na dnešním jednání krajský zastupitel Jiří Roubíček.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články