Dnes byl na agrosalonu Země živitelka představen projekt virtuálního tržiště, skrze které budou moci školní jídelny v Jihočeském kraji nakupovat potraviny od regionálních producentů. V první fázi půjde o školy střední a pokud se systém osvědčí, bude dále nabídnut městům a obcím, které zřizují školy základní.

Piráti dlouhodobě prosazují uplatnění regionálních potravin v institucích zřizovaných Jihočeským krajem, například ve školách a v nemocnicích. K tomu se také jako jediná z kandidujících politických stran zavázali ve svém volebním programu pro krajské volby.

„Oceňuji, že jídelnám provozovaným Jihočeským krajem bude usnadněno využívání potravin od regionálních producentů. Systém je zatím na samém začátku svého vývoje, je tedy ještě brzy hodnotit, nakolik tyto vize naplní. Nicméně s proklamovaným cílem určitě souhlasím, koneckonců jsme ho jako jediná z kandidujících stran měli v našem programu pro krajské volby a dlouhodobě ho prosazujeme,“ uvádí krajský zastupitel Dan Leština (Piráti) a dodává:

„V dnešní prezentaci na Zemi živitelce mi chybělo jen rozlišení, jaké regionální podniky bude kraj podporovat. Bude to otázka pečlivého nastavení detailů tak, aby z projektu nakonec neprofitovalo především několik místních velkoproducentů zemědělských výrobků, drůbeže nebo ryb. Proto jsme jednali s vedením kraje o tom, aby systém označoval a propagoval například produkty ekologického zemědělství. Jídelny rozhodně nemohou hned začít vařit pouze z biopotravin, ale ze studií z jiných krajů vyplývá, že jejich určitý podíl je reálné uplatnit i bez citelného navýšení ceny. Připravovaný software by jim to mohl značně usnadnit, budou-li k tomu vedoucí jídelen motivováni,“ dodal Dan Leština.

Úplný volební program Pirátů pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje najdete zde.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.