Aktuality "Životní prostředí"

Kvalita vody v rybníce závisí na hospodaření v něm i v jeho povodí

Kvalita vody v rybníce závisí na hospodaření v něm i v jeho povodí

Zní to samozřejmě, že? Když se snažíme zlepšit kvalitu vody v rybníce, musíme se zaměřit nejen na rybářské hospodaření, ale i na vodu, která do rybníka přitéká. Bohužel, často to tak není. Vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec je však z tohoto pohledu nastavena správně.

Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

Během dubnového jednání krajského zastupitelstva jeho členové schválili financování výstavby několika malých vodních nádrží v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení retence vody v krajině“, který s poznámkou svými hlasy podpořili také Piráti. Jak upozorňuje zastupitel Dan Leština, vodu je ale potřeba zadržovat především v půdě, nikoli jen v nádržích.

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo podporu mysliveckým, včelařským a rybářským sdružením, záchranným stanicím pro ohrožená zvířata a dále obcím na výsadbu zeleně. To jihočeští Piráti podpořili svými hlasy, nicméně k programu mají řadu konkrétních připomínek, které dosud nebyly zapracovány. Zejména je to rozšíření okruhu možných dotovaných projektů.

Na podnět pirátských zastupitelů byla zastavena těžba dřeva v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic

Na podnět pirátských zastupitelů byla zastavena těžba dřeva v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic

V přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic státní podnik Lesy České republiky rozhodl o těžbě dřeva v rozporu s plánem péče, čímž mohl výrazně poškodit chráněné druhy rostlin, ptáků nebo hmyzu. Situaci komentují krajští zastupitelé Dan Leština a Lucie Korytářová.

Jihočeský kraj má svůj Program rozvoje, zapracována byla většina podnětů pirátských zastupitelů

Jihočeský kraj má svůj Program rozvoje, zapracována byla většina podnětů pirátských zastupitelů

Na jednání zastupitelstva byl schválen Program rozvoje Jihočeského kraje na období let 2021 až 2027. Piráti svými hlasy tento program podpořili poté, co se sami poslední rok aktivně účastnili jeho přípravy. Oceňují, že většina jejich podnětů, týkajících se například ochrany přírody, krajiny a dopravy, byla zapracována.

Další štítky