Aktuality "zemědělství"

Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Dnes byl představen portál pro jihočeské zemědělce a školní jídelny, jehož cílem je snazší propojení tohoto řetězce bez zbytečných mezičlánků. Vzhledem k tomu, že Piráti byli jedinou stranou, která měla tento návrh ve svém programu pro krajské volby, tak samozřejmě princip nadále podporují. Zásadní je pro ně uživatelská přívětivost pro obě strany a zvýhodnění šetrně produkovaných potravin.

Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena individuální dotace Regionální agrární komoře ve výši 1 900 000 Kč, která poslouží k úhradě činností, které komora vykonává s cílem podpory zemědělství v kraji. Piráti tuto dotaci svými hlasy podpořili, požadují ale úpravu, kterou připomněl zastupitel Dan Leština a zároveň navrhl doplňující usnesení, které však nebylo zastupitelstvem přijato.

Další štítky