Aktuality "Krajské expertní týmy"

Jihočeští Piráti získali místa v krajských výborech a komisích

Jihočeští Piráti získali místa v krajských výborech a komisích

Ve výborech Zastupitelstva Jihočeského kraje a v komisích Rady Jihočeského kraje získali Piráti celkem 16 míst. Pozice ve finančním výboru obsadili Josef Soumar a Tomáš Posekaný, ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Júsuf Traore a Lucie Korytářová, ve výboru pro podporu hospodářského rozvoje zasedne Josef Soumar s Bohuslavem Švehlou, v dopravním výboru bude Martin Kákona, ve výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí budou za Piráty působit Dan Leština a Veronika Kovářová, ve zdravotním výboru Lukáš Mareš a Jan Hošek. Předsedou kontrolního výboru se stal Jan Novák. Nominanti Pirátů do jednotlivých výborů vzešli z výběrových řízení, to samé platí i pro komise, kde v té sportovní zasedne Jaromír Kopřiva, v kulturní bude Jan Novák, v komisi pro cestovní ruch Jiří Roubíček a v sociální komisi Júsuf Traore.

Piráti nesouhlasí s ořezáváním některých programových dotací, může jít o hodně, zvláště v oblastech sociální pomoci a vzdělávání

Piráti nesouhlasí s ořezáváním některých programových dotací, může jít o hodně, zvláště v oblastech sociální pomoci a vzdělávání

Krajské zastupitelstvo bude ve čtvrtek 21. 5. 2020 hlasovat o snížení množství peněz přidělených na jednotlivé oblasti dotované z krajského rozpočtu. Piráti chápou, že v současné době je potřeba přesunout peníze tam, kde jsou nejvíc potřeba a je nutné reagovat na předpokládaný budoucí vývoj a přicházející ekonomickou krizi. To ale neznamená, že je dobré brát peníze v oblastech, kde to může citelně zasáhnout ty nejpotřebnější. Dále je nutné počítat s tím, že výpadky bude nutné v budoucnu kompenzovat.

Pozvánka do krajských expertních týmů - KET

Pozvánka do krajských expertních týmů - KET

Tímto bychom vás chtěli informovat o možnosti se zapojit do “Krajských expertních týmů”, a to v oblasti financování, zdravotnictví, sociální politika a bydlení, školství, životní prostředí a zemědělství, sport, územní rozvoj a plánování, doprava, IT - Smart city, bezpečnost, kontrola a také kultura s cestovním ruchem. Týmy se chtějí věnovat problematice v obecném, krajském ale i celostátním rozsahu.

Další štítky