Piráti nesouhlasí s ořezáváním některých programových dotací, může jít o hodně, zvláště v oblastech sociální pomoci a vzdělávání

Piráti nesouhlasí s ořezáváním některých programových dotací, může jít o hodně, zvláště v oblastech sociální pomoci a vzdělávání

Krajské zastupitelstvo bude ve čtvrtek 21. 5. 2020 hlasovat o snížení množství peněz přidělených na jednotlivé oblasti dotované z krajského rozpočtu. Piráti chápou, že v současné době je potřeba přesunout peníze tam, kde jsou nejvíc potřeba a je nutné reagovat na předpokládaný budoucí vývoj a přicházející ekonomickou krizi. To ale neznamená, že je dobré brát peníze v oblastech, kde to může citelně zasáhnout ty nejpotřebnější. Dále je nutné počítat s tím, že výpadky bude nutné v budoucnu kompenzovat.

„Po diskuzi mezi kandidáty do krajského zastupitelstva a našimi experty jsme dospěli k názoru, že vzhledem k současné situaci je adekvátní reagovat úpravou krajského rozpočtu. Rozhodně ale nesouhlasíme se škrtáním v sociální oblasti a v oblasti vzdělávání,” říká Jan Novák, pirátský radní v Týně nad Vltavou a jeden z kandidátů do krajského zastupitelstva v nadcházejících volbách, a dodává: „Nesouhlasíme například se škrty v programu na prevenci kriminality a nelíbí se nám nulová dotace na podporu rodinné politiky. Tyto dotační programy podporují mimo tolik potřebných mateřských center přímou práci s rodinami a dětmi, bez níž by mnohé z dětí mohly skončit v ústavních zařízeních. Je pro nás nepřijatelné zrovna tuto podporu úplně zrušit a nedat do těchto programů z krajského rozpočtu ani korunu.”

Piráti dlouhodobě ve svých politických programech vyjadřují podporu vzdělávání s cílem dosáhnout svobodné a vzdělané společnosti. Proto nesouhlasí ani se snižováním objemu peněz určených na podporu žáků a studentů Jihočeského kraje, školství jako takového a zejména s úplným zrušením podpory technického vzdělávání, kde byla celková výše dotace snížena na nulu. Problematické je dále úplné zrušení dotace na environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání, kde nejde jen o školy, ale o další specializované organizace, které může takový krok tvrdě zasáhnout. Zde Piráti navrhují pouze snížení, ale nesouhlasí s úplným zrušením dotace.

MUDr. Lukáš Mareš, lídr krajské kandidátky, celé stanovisko Pirátů v Jihočeském kraji shrnuje:

„Co se týče mého oboru, jsem rád, že rada kraje žádné škrty nenavrhuje. Zdravotnictví má už tak dost svých problémů. Obecně jsme se s ostatními čelními kandidáty shodli v tom, že snížení dotací v mnoha oblastech má svůj smysl, předpokladem k takovému kroku ale musí být sledování situace a v dalších obdobích pak navyšování dotací podle potřeb. V řadě případů vnímáme návrh na snižování a škrty opravdu pouze tak, že jde jen o odložení ve chvílích nouze a dotčeným žadatelům budou tyto výpadky v budoucnosti kompenzovány. Je také potřeba si uvědomit, že v některých případech znamená nynější snížení dotací nutné a výrazné zvýšení nákladů v budoucnosti.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články