Jihočeští Piráti získali místa v krajských výborech a komisích

3. prosince 2020
Jihočeští Piráti získali místa v krajských výborech a komisích

Ve výborech Zastupitelstva Jihočeského kraje a v komisích Rady Jihočeského kraje získali Piráti celkem 16 míst. Pozice ve finančním výboru obsadili Josef Soumar a Tomáš Posekaný, ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Júsuf Traore a Lucie Korytářová, ve výboru pro podporu hospodářského rozvoje zasedne Josef Soumar s Bohuslavem Švehlou, v dopravním výboru bude Martin Kákona, ve výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí budou za Piráty působit Dan Leština a Veronika Kovářová, ve zdravotním výboru Lukáš Mareš a Jan Hošek. Předsedou kontrolního výboru se stal Jan Novák. Nominanti Pirátů do jednotlivých výborů vzešli z výběrových řízení, to samé platí i pro komise, kde v té sportovní zasedne Jaromír Kopřiva, v kulturní bude Jan Novák, v komisi pro cestovní ruch Jiří Roubíček a v sociální komisi Júsuf Traore.

„Jsem rád, že koalice se vůči opozici chová demokratičtěji, než bylo v našem kraji zvykem, ovšem stále je co vylepšovat. Například jsem přesvědčený, že opozice by měla mít v kontrolním výboru většinu, stejně tak, že by měla mít předsednictví finančního výboru,“ okomentoval průběh jednání zastupitelstva předseda kontrolního výboru a krajský zastupitel Jan Novák.

Oproti minulosti Piráti zaznamenali posun k lepšímu, dříve totiž neměly opoziční strany zastoupení ve všech výborech, jak upozorňuje další krajský zastupitel Josef Soumar:

„Nebylo zvykem, aby opoziční strana měla zastoupení v každém výboru a komisi Jihočeského kraje, proto jsem velmi rád, že Piráti mají zastoupení ve všech zřízených poradních orgánech. Je to pro nás možnost navázat na pragmatickou a věcnou politiku, kterou uplatňujeme na všech úrovních místní, krajské i celostátní politiky. Naši členové budou mít možnost konzultovat a realizovat své nápady a připomínky. I nadále budeme poskytovat zpětnou vazbu k úkonům a materiálům, které dané komise a výbory ze své podstaty řeší.“

Pirátští členové jednotlivých výborů a komisí budou mít při práci podporu a pomoc krajských expertních týmů, jak uvádí krajský zastupitel a člen výboru pro dopravu Martin Kákona:

„Naši zástupci v krajských orgánech vzešli z výběrového řízení, které jsme uspořádali v rámci zastupitelského klubu, kam se mohli přihlásit naši příznivci. Zastoupení v komisích a výborech je ale pouze pomyslnou špičkou ledovce. Tito lidé se opírají o podporu krajských expertních týmů, které máme zřízeny pro jednotlivé odborné oblasti.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články