Aktuality "Prachatice"

Ani snaha a iniciativa dobrovolníků nepřesvědčila vedení města ke schválení pomoci opuštěným kočkám v Prachaticích

Ani snaha a iniciativa dobrovolníků nepřesvědčila vedení města ke schválení pomoci opuštěným kočkám v Prachaticích

Pirát Júsuf Traore, ve spolupráci s Alenou Pilnou a Markétou Šufčákovou, které se dlouhodobě věnují péči o opuštěné kočky, předložil na dnešním jednání prachatického zastupitelstva návrh na navýšení rozpočtu města o 60 tisíc korun za účelem zřízení programu pro kastraci opuštěných koček. Tento návrh nebyl většinou zastupitelstva přijat.

Pirát Júsuf Traore chce zlepšit situaci s bydlením v Prachaticích, ale jeho návrh nebyl na posledním jednání zastupitelstva schválen

Pirát Júsuf Traore chce zlepšit situaci s bydlením v Prachaticích, ale jeho návrh nebyl na posledním jednání zastupitelstva schválen

Opoziční zastupitel Júsuf Traore předložil na posledním jednání prachatického zastupitelstva svůj bod programu týkající se rozvoje bydlení v Prachaticích. Cílem bylo zpracování komplexního „Plánu rozvoje bydlení města Prachatice“, který by odpověděl na zásadní otázky a pomohl nastavit strategii do budoucna. Členové koalice se ale při hlasování zdrželi, návrh tak nebyl přijat.

Zastupitelstvo města Prachatice odmítlo návrh Júsufa Traore na změnu jednacího řádu, který by umožnil občanům říct svůj názor ve vhodný čas

Zastupitelstvo města Prachatice odmítlo návrh Júsufa Traore na změnu jednacího řádu, který by umožnil občanům říct svůj názor ve vhodný čas

Prachatický zastupitel Júsuf Traore předložil na dnešním jednání Zastupitelstva města Prachatice návrh na změnu jednacího řádu. Nově navržená úprava by umožnila občanům vyjádřit své názory ještě před přistoupením k bodům řádně schváleného programu namísto toho, aby čekali na blíže časově neurčený konec jednání. Stávající koalice (Nezávislí, ANO, ČSSD a KSČM) však tento návrh opět odmítla a dále tvrdošíjně prosazuje doposud běžnou, pro občany nevýhodnou, praxi.

Piráti podpořili prachatický spolek na akci Zastavme chátrání Kralovy vily

Piráti podpořili prachatický spolek na akci Zastavme chátrání Kralovy vily

V sobotu 30. září se od 18 hodin konal happening s názvem „Zastavme chátrání Kralovy vily“. Akci pořádal Spolek Živá vila, který se o funkcionalistický dům J. N. Krale staral dva roky. Za dobu svého počínání členové iniciativy uspořádali v prostorách budovy nespočet společenských a kulturních akcí. Na konci loňského září ale museli kvůli neprodloužení nájemní smlouvy objekt opustit. Po happeningu před vilou se v nedaleké garáži konal koncert spřízněných kapel Houpací koně, Kaplan Bros. a Ström, které přijely podpořit spolek v jeho počínání bez nároku na honorář.

Další štítky