Zastupitelstvo města Prachatice odmítlo návrh Júsufa Traore na změnu jednacího řádu, který by umožnil občanům říct svůj názor ve vhodný čas

12. května 2021
Zastupitelstvo města Prachatice odmítlo návrh Júsufa Traore na změnu jednacího řádu, který by umožnil občanům říct svůj názor ve vhodný čas

Prachatický zastupitel Júsuf Traore předložil na dnešním jednání Zastupitelstva města Prachatice návrh na změnu jednacího řádu. Nově navržená úprava by umožnila občanům vyjádřit své názory ještě před přistoupením k bodům řádně schváleného programu namísto toho, aby čekali na blíže časově neurčený konec jednání. Stávající koalice (Nezávislí, ANO, ČSSD a KSČM) však tento návrh opět odmítla a dále tvrdošíjně prosazuje doposud běžnou, pro občany nevýhodnou, praxi.

Júsuf Traore předložil podobný návrh již v minulosti, dnes opět přednesl své stanovisko a připravil návrh usnesení. Upozornil především na to, že občané nemohou čekat do pozdních nočních hodin, kdy jednání zastupitelstva běžně končí.

„Právo vyjádřit svůj názor patří k základním stavebním kamenům každé demokratické společnosti. Současný jednací řád Zastupitelstva města Prachatice však umožňuje občanům vyjádřit se pouze v rámci projednávaných bodů nebo jim nabízí teoretickou možnost k vyslovení svých potřeb na konci jednání zastupitelstva. Nutno ale podotknout, že kromě skutečnosti, že žádný z občanů nikdy neví, kdy tato možnost nastane, končí jednání zastupitelstva běžně v pozdních nočních hodinách, kdy již zcela logicky nemají lidé chuť, čas a možnost vystupovat. Současně se již mnohokrát v rámci jednání předchozích zastupitelstev prokázalo, že v době skončení jednání již není nikdo z občanů přítomen,“ vysvětlil současný stav Júsuf Traore a dodal:

„Můj návrh by umožnil lidem vystoupit ještě před zahájením jednání zastupitelstva ve vyhrazeném čase. Je to jednoduchá změna, která by umožnila občanům ve stanovený čas přijít a říct voleným zastupitelům svůj názor. Ti by mohli rovnou reagovat a vyhnuli bychom se pak tomu, že si lidé z Prachatic sdělují tyto věci na sociálních sítích, kde se jim nedostane adekvátní odpovědi a nedochází tak k řešení problémů. Opravdu mě tedy mrzí, že změna jednacího řádu opět nebyla schválena.“

O práci v prachatickém zastupitelstvu budou Piráti dále informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články