Přehled zářijového krajského zastupitelstva

Přehled zářijového krajského zastupitelstva

Přinášíme přehled zářijového krajského zastupitelstva. Z programu jednání jsme vybrali čtyři zajímavé body, které si podle nás zaslouží pozornost.

Rybníky plné bahna a hnojiv, eroze půdy, nedostatečná schopnost krajiny zadržet vodu – právě na tyto problémy přinese odpověď vznikající vodohospodářská studie, jejímž cílem je návrh konkrétních opatření na zlepšení Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec. Chválíme, že projekt zohledňuje rybářské hospodaření, ale i vodu, která do rybníka přitéká.

A u vody ještě zůstaneme. Jsme spokojeni s tím, že se Jihočeský kraj snaží připravit i na nenadálé výpadky dodávek vody a zajistit, aby k nim v případě rozsáhlého výpadku elektřiny nedošlo. To bude zajištěno díky systému záložních generátorů, bez elektřiny totiž není možné zajistit dodávky vody.

Zvedli jsme ruku pro individuální dotaci pro Arpidu, která zajišťuje péči osobám s tělesným a kombinovaným postižením. I díky penězům z kraje bude možné realizovat výstavbu nových objektů a tím pádem rozšířit nedostatečné kapacity denního stacionáře.

Přivítali jsme, že krajské zastupitelstvo rozhodlo o spolufinancování vzdělávacího environmentálního projektu v ekocentru Dřípatka při prachatickém Domě dětí a mládeže. Cílem projektu „Ať nematu o klimatu“ je pomoc žákům základních a středních škol zorientovat se v problematice globální změny klimatu Země.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články