Pirát Júsuf Traore, ve spolupráci s Alenou Pilnou a Markétou Šufčákovou, které se dlouhodobě věnují péči o opuštěné kočky, předložil na dnešním jednání prachatického zastupitelstva návrh na navýšení rozpočtu města o 60 tisíc korun za účelem zřízení programu pro kastraci opuštěných koček. Tento návrh nebyl většinou zastupitelstva přijat.

Júsuf Traore při jednání zastupitelstva upozornil, že péče o opuštěná zvířata je zákonnou povinností katastrálně příslušné obce a zatímco o opuštěné psi je v Prachaticích postaráno díky obětavé práci jednotlivců, u koček tomu tak není. Za prvé tak dochází k jejich trýznění, kdy mimo jiné hladoví a trápí je nemoci, za druhé způsobují problémy i lidem.

„Mezi opuštěnými kočkami dochází až třikrát do roka k páření a následnému vrhu. Při počtu čtyř koťat při jednom vrhu lze velmi snadno dojít k závěru, že jedna kočka za rok může „vyrobit“ až dvanáct dalších opuštěných koček. Pokud by se jen v polovině z nich jednalo o samice, může být jedna opuštěná kočka následující rok původcem dalších téměř sedmdesáti opuštěných koček,“ vypočítal Júsuf Traore a dále uvedl, že opuštěné kočky končí často pod koly projíždějících aut, jsou sužovány různými nemocemi, hladoví, stávají se oběťmi nenávistných lidí a zároveň negativně ovlivňují život občanů, jelikož po nich zůstávají volně exkrementy, nezřídka i v pískovištích, mohou na člověka přenášet toxoplazmózu a při hledání potravy se pohybují mezi odpadky, což vytváří další obtíže.

„Město Prachatice by nemělo přecházet utrpení zvířat a potenciální problémy pro občany města a započít s regulací opuštěných koček. Navrhl jsem tedy navýšení rozpočtu města Prachatice pro rok 2022 v rámci rozpočtového opatření pro financování kastračního programu o 60 000 Kč, ale zastupitelstvo tento návrh nepřijalo. Velmi mě to mrzí,“ uvedl dále Júsuf Traore.

Problematika opuštěných koček se netýká pouze Prachatic a na návrhu podpory obcí za tímto účelem pracují i krajští pirátští zastupitelé.