Pirát Júsuf Traore chce zlepšit situaci s bydlením v Prachaticích, ale jeho návrh nebyl na posledním jednání zastupitelstva schválen

16. prosince 2021
Pirát Júsuf Traore chce zlepšit situaci s bydlením v Prachaticích, ale jeho návrh nebyl na posledním jednání zastupitelstva schválen

Opoziční zastupitel Júsuf Traore předložil na posledním jednání prachatického zastupitelstva svůj bod programu týkající se rozvoje bydlení v Prachaticích. Cílem bylo zpracování komplexního „Plánu rozvoje bydlení města Prachatice“, který by odpověděl na zásadní otázky a pomohl nastavit strategii do budoucna. Členové koalice se ale při hlasování zdrželi, návrh tak nebyl přijat.

Smyslem návrhu Júsufa Traore bylo analyzovat sociodemografické charakteristiky města Prachatice, prognózy vývoje počtu obyvatel, jejich potřeby, situaci na trhu komerčních nemovitostí, strukturu a popis bytového fondu, možnosti a potřeby oprav a rekonstrukcí nemovitostí a potenciál výstavby nového bytového fondu nebo naopak prodej toho stávajícího. Následně by se dle výsledků přistoupilo k praktickému řešení, tedy například ke zřízení startovacích bytů, plánu regenerace bytového fondu apod. Júsuf Traore svůj návrh komentuje takto:

„Kvalitní bydlení je jedním ze základních stavebních kamenů spokojeného života. Současně představuje neodmyslitelný rozvojový faktor celé společnosti. Navrhl jsem proto vznik strategického dokumentu, který by byl výchozím podkladem pro chování zastupitelstva Prachatic s ohledem na potřeby obyvatel. Bohužel ani tentokrát nebyla koalice vedená starostou Martinem Malým ochotna ke spolupráci ve prospěch obyvatel Prachatic,“ říká opoziční zastupitel Júsuf Traore (Piráti) a dodává:

„Cílem mého návrhu bylo věnovat otázce bydlení v Prachaticích potřebnou pozornost a péči. Současně tak s povinností odpovědného správce bytového fondu reflektovat nejen aktuální situaci na poli bydlení, ale rovněž objektivně analyzovat potřeby obyvatel města a definovat rozhodující trendy a tendence v rovině sociální, kulturní a ekonomické v souvislosti bydlením,“ vysvětluje svou motivaci Júsuf Traore.

Zajištění skutečných potřeb obyvatel Prachatic lze však podle něj dosáhnout pouze aktivním přístupem a na základě objektivních údajů, a to bez ohledu na politickou příslušnost nebo mocenské rozložení sil.

O práci v prachatickém zastupitelstvu budou Piráti dále informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.