Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Dnes byl představen portál pro jihočeské zemědělce a školní jídelny, jehož cílem je snazší propojení tohoto řetězce bez zbytečných mezičlánků. Vzhledem k tomu, že Piráti byli jedinou stranou, která měla tento návrh ve svém programu pro krajské volby, tak samozřejmě princip nadále podporují. Zásadní je pro ně uživatelská přívětivost pro obě strany a zvýhodnění šetrně produkovaných potravin.

„Oceňuji, že jihočeským jídelnám bude usnadněno využívání potravin od regionálních producentů. Systém je zatím na samém začátku svého provozu, je tedy ještě brzy hodnotit, nakolik bude jeho používání hladké, a tedy nakolik své vize naplní. Nicméně s proklamovaným cílem určitě souhlasím, koneckonců jsme ho jako jediná z kandidujících stran měli v našem programu pro krajské volby a dlouhodobě ho prosazujeme,“ uvádí krajský zastupitel Dan Leština (Piráti) a dodává:

„Je otázka pečlivého nastavení detailů, aby z projektu nakonec neprofitovalo především několik místních velkoproducentů zemědělských výrobků, drůbeže nebo ryb. I proto jsme vyjednali s vedením kraje, aby v rámci systému byly označeny a propagovány například produkty ekologického zemědělství. Jídelny rozhodně nemohou hned začít vařit pouze z biopotravin, ale ze studií z jiných krajů vyplývá, že jejich významný podíl je reálné uplatnit i bez citelného navýšení ceny. Tento portál by jim to mohl značně usnadnit, budou-li k tomu vedoucí jídelen prostřednictvím něj skutečně motivováni,“ dodal Dan Leština.

Úplný volební program Pirátů pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2020 najdete zde.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.


Související články

zastupitelstvo

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu