Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

19. května 2022
Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Dnes byl představen portál pro jihočeské zemědělce a školní jídelny, jehož cílem je snazší propojení tohoto řetězce bez zbytečných mezičlánků. Vzhledem k tomu, že Piráti byli jedinou stranou, která měla tento návrh ve svém programu pro krajské volby, tak samozřejmě princip nadále podporují. Zásadní je pro ně uživatelská přívětivost pro obě strany a zvýhodnění šetrně produkovaných potravin.

„Oceňuji, že jihočeským jídelnám bude usnadněno využívání potravin od regionálních producentů. Systém je zatím na samém začátku svého provozu, je tedy ještě brzy hodnotit, nakolik bude jeho používání hladké, a tedy nakolik své vize naplní. Nicméně s proklamovaným cílem určitě souhlasím, koneckonců jsme ho jako jediná z kandidujících stran měli v našem programu pro krajské volby a dlouhodobě ho prosazujeme,“ uvádí krajský zastupitel Dan Leština (Piráti) a dodává:

„Je otázka pečlivého nastavení detailů, aby z projektu nakonec neprofitovalo především několik místních velkoproducentů zemědělských výrobků, drůbeže nebo ryb. I proto jsme vyjednali s vedením kraje, aby v rámci systému byly označeny a propagovány například produkty ekologického zemědělství. Jídelny rozhodně nemohou hned začít vařit pouze z biopotravin, ale ze studií z jiných krajů vyplývá, že jejich významný podíl je reálné uplatnit i bez citelného navýšení ceny. Tento portál by jim to mohl značně usnadnit, budou-li k tomu vedoucí jídelen prostřednictvím něj skutečně motivováni,“ dodal Dan Leština.

Úplný volební program Pirátů pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2020 najdete zde.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zuzana Kudláčková: Chceme Budějce představit Evropě!

Zuzana Kudláčková: Chceme Budějce představit Evropě!

Na čtvrtém místě naší kandidátky do letošních krajských voleb je Zuzana Kudláčková. Znát ji můžete z Českých Budějovic, kde se po minulých komunálních volbách stala náměstkyní primátorky. Na starosti má životní prostředí, územní skupiny a především kulturu. A právě s ní se teď pojí velký projekt, který už nyní začíná měnit prostředí v krajském městě a jeho vrcholem bude rok 2028 – Evropské hlavní město kultury (EHMK).