Prosazujeme spravedlivější podporu jihočeského zemědělství

Prosazujeme spravedlivější podporu jihočeského zemědělství

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK) opět požádala kraj o přidělení individuální dotace ve výši 1 900 000 korun. Krajský zastupitel Dan Leština na jednání zastupitelstva navrhl změnu na jinou formu podpory místního zemědělství.

„Já si myslím, že to je ukázka zdejší politické reality, provázanosti regionální agrární komory a vedení kraje. V jiných krajích se lokální zemědělství podporuje jinými způsoby, s menší nebo větší účastí regionálních agrárních komor, často třeba žádnou účastí,“ uvedl na čtvrtečním jednání zastupitelstva Pirát Dan Leština.

„Na tento problém upozorňujeme dlouhodobě. Kraj dává bezmála 1 900 000 korun agrární komoře napřímo — jen politickým rozhodnutím. Přitom část činností komory by mohl lehce zajistit i někdo jiný. V rámci dotačního programu nebo výběrového řízení by mohl kraj podpořit konkrétní projekty obcí, nebo i jiných profesních sdružení zemědělců nebo neziskových organizací, není žádný důvod podporovat jen jednu z nich,“ upozorňuje Leština. Krajské zastupitelstvo nakonec dotaci pro RAK schválilo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články