Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena individuální dotace Regionální agrární komoře ve výši 1 900 000 Kč, která poslouží k úhradě činností, které komora vykonává s cílem podpory zemědělství v kraji. Piráti tuto dotaci svými hlasy podpořili, požadují ale úpravu, kterou připomněl zastupitel Dan Leština a zároveň navrhl doplňující usnesení, které však nebylo zastupitelstvem přijato.

V usnesení Piráti požadovali prověření možnosti přepracování pravidelných individuálních dotací ve prospěch Regionální agrární komory Jihočeského kraje (RAK) na model otevřenější i dalším zemědělským oborovým sdružením a dalším subjektům zabývajícím se zemědělskou osvětou, poradenstvím a propagací regionálních potravin.

„My samozřejmě chceme podporovat propagaci jihočeských zemědělských výrobků a zemědělské poradenství, ale už před rokem jsme k tomuto tématu jasně říkali, že nám nepřijde správné dávat peníze jen jedné organizaci, jejíž vedení je navíc úzce propojeno s krajskými politiky,“ uvedl na jednání zastupitelstva Dan Leština. Narážel tak na fakt, že předsedou představenstva RAK je Pavel Dlouhý, místostarosta Hluboké nad Vltavou, a ředitelkou úřadu RAK je krajská zastupitelka Hana Šťastná (oba z ODS).

„V této situaci by bylo podle nás nanejvýš vhodné umožnit ucházet se o peníze i jiným subjektům, které by některé z dotovaných činností mohly zastat. Argumenty proti tomu byly dosud v podstatě jen jednoslovné „nejde“, důkladné prověření této možnosti a písemnou odpověď ze strany rady kraje bych tedy považoval za konstruktivní cestu vpřed,“ řekl dále Dan Leština. Jak dále ve svém projevu upozornil, v jiných krajích je takové rozdělení možné.

„Například Jihomoravský kraj dotuje agrární komoru o něco nižší částkou, a kromě toho má program podpory propagace vinařství, ovocnářství a zelinářství pro drobné příjemce, například jednotlivé farmy a družstva. I takové rozdělení je určitě lepší cesta, než jak je to dosud v jižních Čechách,“ uzavřel Dan Leština.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.