Chceme, aby kraj vnímal obce jako rovnocenné partnery!

Chceme, aby kraj vnímal obce jako rovnocenné partnery!

Na čtvrtečním krajském zastupitelstvu Piráti odmítli 12. aktualizaci Zásad územního rozvoje. Místní zástupci podle nich nesmí být přehlíženi a projekty by měly procházet standardním hodnocením vlivu na životní prostředí.

Je nutné, aby kraj vnímal obce jako rovnocenné partnery. Právě to byl jeden z důvodů, proč Piráti nepodpořili pořízení 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR), které se týká vzniku rozsáhlé fotovoltaické elektrárny na území MAPE Mydlovary. Toto území je navíc podle nich velmi zatížené už nyní a hlavním cílem by měla být co největší a nejvhodnější rekultivace.

„Celou situaci jsme konzultovali s místními starosty. Je potřeba s nimi změnu ZÚR diskutovat jako s respektovanými partnery. Pokud si oni doslova přejí, aby byl posouzen vliv na životní prostředí, nelze je obcházet rozhodnutím shora,“ popsala situaci Veronika Kovářová.

„Není to diskuse o tom, zda fotovoltaiku ano, nebo ne. Ale na jaké rozloze a za jakých podmínek. Možností je mnoho, fotovoltaika se dá kombinovat třeba s přírodními plochami. To se dá stanovit dohodou s místními a posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona a to jsou dvě věci, které u tohoto návrhu zatím chybí,“ doplnil dále Dan Leština.

Představa, že fotovoltaické elektrárny jsou ideální pro těžko využitelné plochy (jako je například území MAPE Mydlovary), může být i podle odborníků zavádějící. „Bude muset být použito takové technické řešení, které nepoškodí vegetační kryt sanovaného území. Navíc se panely zahřívají a tím mohou zvýšit konvekci vzduchu a podporovat uvolňování radonu. Proto vidím za nezbytné, aby záměr prošel důkladným hodnocením vlivu na životní prostředí,“ uzavřel Martin Kákona.

MAPE Mydlovary je bývalá chemická úpravna uranové rudy, která se rozkládá mezi obcemi Mydlovary, Zahájí, Olešník, Nákří a Dívčice, poblíž města Zliv, cca 20 km od jaderné elektrárny Temelín, Českých Budějovic a Vodňan. Součástí areálu je 286 ha uranových odkališť, která představují jednu z nejzávažnějších ekologických zátěží v celé České republice.

A takhle hlasovali krajští zastupitelé:

hlasovani_kraj_1023
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články