Piráti navrhli, aby se Jihočeský kraj zasadil o ochranu krajiny v okolí Lipna

13. října 2022
Piráti navrhli, aby se Jihočeský kraj zasadil o ochranu krajiny v okolí Lipna

Na dnešním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla projednána odpověď na petici spolku Lipensko pro život. Piráti tuto iniciativu dlouhodobě podporují.

Zastupitel Dan Leština také předložil návrhy, které v rámci kompetencí krajského zastupitelstva vycházely vstříc požadavkům petice, mimo jiné ohledně zpracování podkladu k vlivům rozsáhlé výstavby rekreačních areálů na životní prostředí a zajištění veřejné diskuze u záměrů nadmístního rozsahu.

„Prosazovali jsme, aby odpověď krajského zastupitelstva na petici neobsahovala jen shrnutí toho, co všechno dělat nemůžeme, ale i závazky, co jako kraj pro kvalitu vody a ochranu krajiny na Šumavě a v Pošumaví uděláme. Z velké části jsme toho alespoň v rovině příslibů dosáhli. Samozřejmě bude záležet, jak to, co kraj dnes slíbil nechat zpracovat, bude vypadat v praxi, k tomu bylo přislíbeno další jednání,“ řekl Dan Leština.

Celé znění pirátského návrhu je možné přečíst zde.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články