Jihočeští Piráti se postavili proti těžbě vltavínů

Jihočeští Piráti se postavili proti těžbě vltavínů

Na posledním krajském zastupitelstvu byla schvalována aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje. Její součástí je i podpora průzkumu a těžby ložisek vltavínů. Jihočeští Piráti se proti tomu jasně vymezili.

Krajské zastupitelstvo i přes odpor Pirátů schválilo aktualizaci Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje (RSP). Piráti aktualizaci nepodpořili, protože navrhovaná doporučení v částech týkajících se těžby vltavínů jsou v rozporu s přáním starostů a občanských spolků z lokalit postižených touto těžbou. 

„Již v roce 2017 starostové mnoha dotčených obcí spolu s odborníky, místními mysliveckými, zemědělskými a ochranářskými organizacemi vyzvali k zastavení všech dalších průzkumů a těžeb vltavínů. Pana náměstka Talíře jsem na to hned po jeho nástupu do funkce upozornil. Přesto rada kraje nyní předložila aktualizaci surovinové politiky, která jde přímo proti tomuto jasnému hlasu lidí, kterých se problematika týká nejvíc,” vysvětlil Dan Leština

Mnoho negativních jevů je spojeno s nelegální těžbou vltavínů. Ta je i v textu aktualizace RSP vnímána jako škodlivá. Problematická je ovšem i legální těžba, a především pak geologické průzkumy, které návrh bohužel podporuje. Zejména proto, že nelegální těžbu posléze přitahují, jak potvrzují samotní starostové a další aktéři z postižených oblastí. 

Jedním z míst vytipovaných pro legální těžbu v aktualizaci RSP je i prostor u obce Ločenice. Aktuálně zde skutečně Ministerstvo životního prostředí posuzuje záměr otevření nového 30ha dobývacího prostoru pro vltavíny. 

Aktualizace RSP ale od Pirátů nesklidila pouze kritiku. „Pokud bychom se do důsledků řídili uvedenými doporučeními ohledně rekultivací těžebních prostorů kamenolomů, pískoven a podobných míst, bude to možná pro přírodu důležitější než veškerá péče, kterou kraj věnuje svým chráněným územím,“ doplnil Dan Leština a vysvětlil, že v návrhu je vyzdvižena přírodě blízká obnova. „To znamená, že by se alespoň část obnovy nechala na přírodě, s tím, že by ji člověk pouze usměrňoval, pokud by to bylo nutné.“

Dopis starostů, odborníků a místních organizací apelující na zastavení těžby a průzkumů ložisek vltavínů: http://www.nesmen.cz/images/stories/NATURA/mps_scan.pdf

Informace o posuzování vlivů dobývacího prostoru Ločenice I na životní prostředí: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2081

Schválená aktualizace RSP: https://zp.kraj-jihocesky.cz/oddeleni/eia-sea-ippc-koncepce/koncepce-studie/regionalni-surovinova-politika-jihoceskeho-kraje

O přírodě blízké obnově těžebních prostorů více zde: http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/sbornik_2_vydani_2015_web.pdf

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články