Je třeba nastavit pravidla pro spalování odpadů v Jihočeském kraji

Je třeba nastavit pravidla pro spalování odpadů v Jihočeském kraji

Na dnešním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o zahájení aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s cílem nastavit pravidla a podmínky pro výstavbu ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) v kraji.

Pirátští krajští zastupitelé vnímají aktuální potřebu vyřešit nakládání s odpady a jedno z možných řešení je ZEVO. Dlouhodobě ale upozorňují, že je potřeba dávat pozor na celkovou kapacitu spaloven odpadů, aby byl spalován odpad jen z nejbližšího okolí (a nemusel se dovážet kamiony z ostatních krajů) a abychom spalováním nepřišli o motivaci ke třídění odpadů. To vyplývá i z budoucích závazků na zpracování a množství vytříděnosti odpadu v Evropě – je potřeba omezit skládkování, ne ale za cenu toho, že budeme spalovat všechno.

„Podporujeme zahájení aktualizace zásad územního rozvoje právě proto, že se nám tím otevírá příležitost definovat si, jak velké ZEVO už je nadmístního významu a jaké parametry je třeba určit a zapracovat, abychom jako kraj strategicky rozhodli o smysluplném využití odpadu,“ uvedla na dnešním jednání předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Veronika Kovářová. Podle ní a ostatních Pirátů je sice potřeba zpracovat odpad, zajistit teplo a mít ekonomickou udržitelnost, na straně druhé je ale nutné řešit mimo jiné otázku dopravy a překladiště.

„Rizik výstavby spaloven jsme si všichni vědomi, velké spalovny by mohly rozproudit dovoz odpadů z velkých vzdáleností a nárůst potřeby tady u nás v Jihočeském kraji skládkovat nebezpečný popílek a další produkty spalování. Naopak nedostatečná celková kapacita v kraji by nám neumožnila včas ukončit skládkování komunálního odpadu. Nyní se nám tedy otevírá možnost nastavit si racionální pravidla pro celý kraj,“ doplňuje zastupitel Dan Leština.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články