Na podnět pirátských zastupitelů byla zastavena těžba dřeva v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic

Na podnět pirátských zastupitelů byla zastavena těžba dřeva v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic

V přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic státní podnik Lesy České republiky rozhodl o těžbě dřeva v rozporu s plánem péče, čímž mohl výrazně poškodit chráněné druhy rostlin, ptáků nebo hmyzu. Situaci komentují krajští zastupitelé Dan Leština a Lucie Korytářová.

„Dlouhodobě se věnuji ochraně životního prostředí a nemohla jsem si nevšimnout poškozování rezervace. Chráněných kousků krajiny není mnoho a je důležité se k nim chovat s adekvátní péči, je v nich totiž uložené naše přírodní dědictví,“ říká k současnému stavu lesa u Vrbenských rybníků Lucie Korytářová.

„Situaci jsem hned začal řešit se všemi dotčenými institucemi. Správkyně rezervace z krajského úřadu obratem kácení zastavila a na další den svolala jednání přímo na místě. Chtěl bych moc poděkovat za aktivní přístup,“ uvádí dále krajský zastupitel Dan Leština, který podstatu problému dále objasňuje:

„Kácení prováděla firma pověřená Lesy České republiky, s. p., aby se zpracovalo především dříví v porostu poškozeném červnovou vichřicí. Myslím, že jde o příklad toho, jak přetíženost lesníků omezuje jejich možnosti být fyzicky v lese a mít přehled, co se v něm děje. Lesník znalý místní situace by například jistě věděl, že je v plánu péče navržen bezzásahový režim lesa nebo že se tahá dřevo přes louku s ocúny jesenními a prstnatci májovými. S dotyčnou firmou si situaci krajský úřad již vysvětlil, ale těžko říct, která firma dostane práce v daném místě na starosti příště. Jak vedení LČR nastavit tak, aby to mělo pozitivní dopad na praxi zde, v jednotlivých lesích, bude jeden z úkolů pro novou vládu, které se Piráti budou aktivně účastnit, a to samozřejmě i v resortu zemědělství,” vysvětluje Dan Leština širší souvislosti problému.

„Jak velké je poškození chráněných rostlin, uvidíme na jaře. Narušení povrchu může paradoxně těmto druhům i pomáhat, jsou přizpůsobeny pohybu zvířat po pastvinách, ale to je potřeba dělat odborně a s rozmyslem, zde se jednalo jednoznačně o velmi rizikovou chybu,” dodal Dan Leština.

Místo těžby na mapě: https://mapy.cz/s/jedebemodo

Související články: - Komentář Dana Leštiny ke kácení dubové aleje na Zavadilce - Začarovaný kruh kůrovcových katastrof a kudy z něj ven

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články