Kvalita vody v rybníce závisí na hospodaření v něm i v jeho povodí

Kvalita vody v rybníce závisí na hospodaření v něm i v jeho povodí

Zní to samozřejmě, že? Když se snažíme zlepšit kvalitu vody v rybníce, musíme se zaměřit nejen na rybářské hospodaření, ale i na vodu, která do rybníka přitéká. Bohužel, často to tak není.

Krajským zastupitelstvem schválená vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec je z tohoto pohledu naštěstí nastavena správně. Dan Leština k tomu říká:

„Jsem za tenhle přístup rád. Kromě množství hnoje a krmiva, které se do rybníků přímo dává, je potřeba pracovat s odpadními vodami, s poli a lesy v celém povodí nad rybníkem. A stejně je to i u velkých vodních nádrží, jako je Lipno nebo Orlík.

Výstupy dnes schváleného projektu budou především ve formě plánů a studií. Bude tedy důležité vybrat kvalitního zhotovitele a nastavit s ním velmi úzkou spolupráci, aby byly závěry využitelné a nezůstaly ležet v šuplíku.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články