Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo podporu mysliveckým, včelařským a rybářským sdružením, záchranným stanicím pro ohrožená zvířata a dále obcím na výsadbu zeleně. To jihočeští Piráti podpořili svými hlasy, nicméně k programu mají řadu konkrétních připomínek, které dosud nebyly zapracovány. Zejména je to rozšíření okruhu možných dotovaných projektů.

„Když už máme dotační opatření s názvem ‚ochrana druhů‘, bylo by dobré, aby obsahovalo skutečně ochranu ohrožených druhů zvířat a rostlin, tedy například, aby byly podpořeny různé organizace v péči o cenné lokality s jejich výskytem. V současnosti toto opatření podporuje pouze myslivecká sdružení a záchranné stanice a dále máme dotační opatření pro včelařská a rybářská sdružení a na výsadbu zeleně obcemi v kraji. Jejich práce si vážíme a z těchto dotací se hradí převážně smysluplné projekty, proto jsme materiál podpořili a rádi bychom je i nadále zachovali, nicméně v ochraně ohrožených druhů jsou priority opravdu jinde,“ řekl po jednání zastupitelstva Dan Leština a dodal:

„Chtěli bychom také, aby bylo možné financovat drobné terénní úpravy v krajině za účelem účinnějšího zadržení vody v ní a prevence sucha. Určitě by bylo vhodné drobně upravit podmínky rybářských dotací tak, aby na ně dosáhlo více subjektů a bylo možné žádat i na přírodě bližší metody obnovy populací některých druhů ryb. Podporu si zaslouží i zodpovědné obce a spolky, které věnují péči toulavým kočkám. A důležitá je nejen dobře navržená výsadba nové zeleně, ale především péče o stávající vzrostlé aleje a další významné stromy. Mrzí mě, že se pro rok 2022 nenašel způsob, jak tyto věci v rámci programových dotací podpořit, přitom by v rámci krajského rozpočtu šlo o zanedbatelné částky. Doufám, že pro rok následující se pro to vůle najde,“ uzavřel Dan Leština.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články