Aktuality "finance"

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo podporu mysliveckým, včelařským a rybářským sdružením, záchranným stanicím pro ohrožená zvířata a dále obcím na výsadbu zeleně. To jihočeští Piráti podpořili svými hlasy, nicméně k programu mají řadu konkrétních připomínek, které dosud nebyly zapracovány. Zejména je to rozšíření okruhu možných dotovaných projektů.

Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

Josef Soumar je odborníkem na rozpočtování a finance, současně je lektorem finanční gramotnosti a podnikatelem. Ve svém oboru se věnuje osobním a podnikovým financím se zaměřením na investice, finanční plánování, honorované poradenství a správu a ochranu majetku. V politice se dlouhodobě věnuje veřejným financím, je zastupitel města Písku a Jihočeského kraje, kde je také členem finančního a hospodářského výboru.

Krajský investiční fond bude transparentní, v komisi pro každoroční rozdělení 200 milionů korun budou také zástupci opozice včetně Pirátů

Krajský investiční fond bude transparentní, v komisi pro každoroční rozdělení 200 milionů korun budou také zástupci opozice včetně Pirátů

Krajský investiční fond, který každý rok rozdá na projekty jihočeských obcí 200 milionů korun, bude transparentní. Po nátlaku a upozornění budou od roku 2022 součástí komise, která vybírá a předkládá zastupitelstvu k odsouhlasení jednotlivé projekty, nově i zástupci opozice.

Jihočeští Piráti upozornili na nevyvážené rozdělení dotací pro jednotlivá sportovní odvětví a na jednání zastupitelstva hlasovali proti

Jihočeští Piráti upozornili na nevyvážené rozdělení dotací pro jednotlivá sportovní odvětví a na jednání zastupitelstva hlasovali proti

Krajský zastupitel Jiří Roubíček (Piráti) upozornil na dnešním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje na nevyvážené rozdělení krajských peněz pro sportovní kluby. Navrhl rozdělení hlasování u bodu „Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu“, protože jedna z jeho částí (opatření) byla pro zastupitelský klub Pirátů nepřijatelná.

Piráti podporují zachování a opravu stávajícího železničního mostu přes Orlickou přehradu, jde o technickou památku, která by mohla být turistickým cílem

Piráti podporují zachování a opravu stávajícího železničního mostu přes Orlickou přehradu, jde o technickou památku, která by mohla být turistickým cílem

Železniční most, který se nachází na trati 201 Tábor - Ražice přes Orlickou přehradu u obce Červená nad Vltavou, byl v minulosti zapsán jako kulturní památka. Správa železnic plánuje most zdemolovat a v blízkosti postavit most nový, nyní to ale vypadá, že do věci zasáhne Ministerstvo kultury ČR.

Jihočeský kraj bude mít veřejný rozklikávací rozpočet na úroveň faktur, návrh Josefa Soumara byl schválen zastupitelstvem

Jihočeský kraj bude mít veřejný rozklikávací rozpočet na úroveň faktur, návrh Josefa Soumara byl schválen zastupitelstvem

Na dnešním jednání zastupitelstva byla dle původního návrhu Josefa Soumara (Piráti) ze dne 17. prosince 2021 (tisková zpráva zde) schválena podoba veřejného rozklikávacího rozpočtu Jihočeského kraje až na úroveň jednotlivých faktur. Transparence je jednou ze základních součástí pirátského programu a jednou z jeho hlavních myšlenek. Jakýkoli občan bude mít od května 2021 na webových stránkách Jihočeského kraje možnost podívat se na hospodaření s veřejnými penězi. K dalšímu vylepšení dojde do konce roku.

Máme plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2021

Máme plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2021

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byl schválen plán činnosti kontrolního výboru, jehož předsedou je pirátský neuvolněný zastupitel Jan Novák. Ten byl také předkladatelem návrhu, který počítá s dokončením již započaté kontroly Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), prověření podnětu ohledně dotačního programu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, dále s kontrolou poskytování odměn zaměstnancům krajského úřadu v roce 2020 a vyřizování stížností a podnětů občanů a petic.

Piráti plní program i z opozice, zastupitelům se podařilo prosadit „rozklikávací“ krajský rozpočet

Piráti plní program i z opozice, zastupitelům se podařilo prosadit „rozklikávací“ krajský rozpočet

Na dnešním jednání zastupitelstva se Pirátům podařilo navrhnout a prosadit zásadní součást vlastního programu a jednu z hlavních pirátských myšlenek o transparenci a správě veřejných financí. Veřejnost tak bude mít možnost kontrolovat hospodaření s penězi Jihočeského kraje, a to ve formě „rozklikávacího“ krajského rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur. Záměr zveřejnění „rozklikávacího“ rozpočtu byl usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje svěřen finančnímu výboru, který má nyní připravit návrh realizace a předložit jej zastupitelstvu do dubna 2021.

Zachraňte pivo! Už zase.

Zachraňte pivo! Už zase.

Zachraňte pivo je sympatická výzva, která reagovala na situaci, kdy se stálý odběr lokálních piv do hostinců zrušil a pivo přebývalo v tancích pivovarů. Líbí se mi, jak přesně to nazvali: „Zachraňte pivo” a nikoliv: „Zachraňte pivovary”, protože, když se výrobky producentů nebudou muset zkažené zlikvidovat, nebude potřeba zachraňovat pivovary. Neříkám, že budou mít na růžích ustláno, ale budou moci udržet výrobu snáze. A tak je to se všemi producenty, když budou mít odbyt svých produktů a výrobků, nebudou existenčně závislí jen na státních balíčcích, podpoře, zkrátka pomoc od státu zhora. Pomohou si sami, jak to ostatně dělali vždycky. To je také jeden z důvodů, proč my, spoluobčané, máme být za osoby samostatně výdělečně činné rádi. Protože jsou samostatní a vždycky byli.

Další štítky