Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

20. února 2022
Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

Josef Soumar je odborníkem na rozpočtování a finance, současně je lektorem finanční gramotnosti a podnikatelem. Ve svém oboru se věnuje osobním a podnikovým financím se zaměřením na investice, finanční plánování, honorované poradenství a správu a ochranu majetku. V politice se dlouhodobě věnuje veřejným financím, je zastupitel města Písku a Jihočeského kraje, kde je také členem finančního a hospodářského výboru.

Jak říká v následujícím rozhovoru, Jihočeský kraj chce předat politickým nástupcům v lepším stavu, s důrazem na dostupnost služeb, dopravní obslužnost, kvalitu zdravotnictví a školství, kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní.

Josefe, na úvod úplně jednoduchá, a možná trochu naivní, otázka: Má Jihočeský kraj dost peněz?

Peněz není nikdy dost a pár miliard navíc by svůj účel rychle našlo. Jihočeský kraj má dostatek prostředků na podporu zdravotních služeb, přípravu a realizaci klíčových dopravních staveb a pokračuje v modernizaci řady škol a sociálních zařízení.

Má tedy dostatek peněz, aby pokryl plánované investice a současně zajistil pravidelný transfer platů a příspěvků zřizovaným organizacím. Kraj navíc rozděluje v otevřené dotační politice stovky milionů korun na krajské projekty nebo pomáhá svým obcím spolufinancovat záměry, které by samy jen stěží zvládly. Z krajského investičního fondu si tento rok rozdělí přes 200 milionů korun.

Kraj má nyní silně proinvestiční politiku, současně není zadlužen. I přesto by jeho občané vyjmenovali stovky, možná tisíce dalších potřebných investic a já s nimi zcela souhlasím.

Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad investic, které ty sám považuješ za důležité?

Náš kraj se desítky let potýká se špatným dopravním spojením. V této oblasti je nyní potřeba realizovat Jižní tangentu, která napojením na D3 zajistí snazší dopravní obslužnost Včelné, Boršova i Plané, a současně dojde k napojení letiště na páteřní komunikační síť. Jen tato stavba stojí kraj z jeho rozpočtu téměř 550 milionů korun. Další dopravní investice jsou v letošním rozpočtu podpořeny téměř miliardou korun a jedná se o opravy mostů, výstavby obchvatů obcí i výstavby nových cyklostezek.

Kromě dopravy považuji, i vzhledem k demografickému vývoji, za důležitou oblast sociálních služeb. Mezi finančně nejvýznamnější projekt patří výstavba domova pro seniory „Bobelovka“ u Jindřichova Hradce s předpokládaným rozpočtem 400 milionů korun. Dále výstavba Týdenního stacionáře Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, zdravotní pavilon v Mačkově a další projekty.

Oblast zdravotnictví čeká rekonstrukce horního areálu nemocnice v Českých Budějovicích, dokončení kompletní rekonstrukce budovy patologie v nemocnici v Písku, rekonstrukce interního pavilonu D v nemocnici v Českém Krumlově a přístavba infektologie v nemocnici v Táboře. Celkově jen pro letošní rok investiční náklady téměř 200 milionů korun.

Podobné investiční náklady jdou i do námi zřizovaných gymnázií a středních škol, domů dětí a mládeže, základních uměleckých škol a dětských domovů. Právě podpora školství a současně důraz na moderní a kvalitní vzdělání je podle mého názoru klíčovým prvkem budoucího úspěchu nejen našeho kraje, ale samozřejmě i celé naší země.

Jihočeský kraj hospodaří s více než 20 miliardovým rozpočtem, z toho pouze necelé 4 miliardy korun jsou investičními výdaji včetně dotační politiky kraje. Je proto velmi důležité být v této oblasti maximálně efektivní a hospodárný.

Všechny tyto výdaje najdu ve veřejném rozklikávacím rozpočtu na webu Jihočeského kraje, že?

Ano. Hospodaření a platby Jihočeského kraje jsou nově zveřejněné na adrese https://rr.kraj-jihocesky.gov.cz s rozpadem na úroveň jednotlivých faktur. Jihočeský kraj se tak připojuje mezi transparentní obce a kraje České republiky, jejichž občané si mohou zkontrolovat údaje on-line z pohodlí svého domova. Zároveň nemusí u vybraných informací žádat prostřednictvím zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, a tím jsme věřím částečně ulevili krajskému úřadu s písemnou agendou a dotazy. Digitalizace je v tomto ohledu rozhodně budoucností.

Od 1. července roku 2016 rovněž vstoupil v účinnost zákon o registru smluv a zároveň došlo ke spuštění informačního systému Registr smluv. Jsou zde zveřejněny smlouvy nad hodnotu 50 tisíc korun. Některá města v poslední době přistupují na zveřejňování všech smluv bez ohledu na tento limit.

Chtějí-li občané kontrolovat hospodaření svých měst, obcí, ale i státu a zřizovaných organizací, mohu doporučit projekt Hlídač státu. Každý si zde může on-line vyhledat a nastudovat smlouvy, zároveň si nastavit filtry a vyhledávat dle klíčových slov, například dle konkrétních dodavatelů. Já osobně využívám i možnost zasílání notifikací, které mě e-mailem informují o nově uzavřených smlouvách a dodatcích.

Sleduješ tedy všechno, co se na kraji ohledně financí děje? Bereš to jako součást práce krajského zastupitele?

Sleduji vše podstatné. Z časových důvodů se zaměřuji na vybrané záměry, dotace a investiční akce. Ty se snažím mít v denním hledáčku. Už méně dohlédnu do všech denních výdajů jednotlivých zřizovaných organizací, jako jsou zmíněné střední školy či nemocniční a sociální zařízení. Tyto výdaje, v souladu se záměry, kontrolují a hlídají příslušné odbory krajského úřadu, případně statutární orgány a dozorčí rady jednotlivých společností.

Jak se připravuješ na zastupitelstvo? Kolik času tomu věnuješ?

Čas v politice nepočítám ani nesleduji, z podnikání jsem zvyklý, že končím, když je práce hotová. S tím souvisí i efektivita a průběžné získávání informací k bodům, které mám v zastupitelském klubu na starosti.

Své politické působení dělím na dvě roviny. V první je můj pravidelný a dlouhodobý zájem o politiku na obecní, krajské i celostátní úrovni. Druhá rovina souvisí právě s přípravou a studiem materiálů před pravidelným jednáním zastupitelstva, ale i výborů Jihočeského kraje.

Naše krajské zastupitelstvo zasedá na svá jednání v průměru osmkrát v roce a nejsou výjimkou zastupitelstva s 50 a více body k projednání a hlasování, obsahující stovky stran materiálů. Finanční výbor zpravidla kopíruje počtem jednání zastupitelstvo, hospodářský výbor zasedá cca šestkrát do roka. Odhadem může jít o tisíc hodin ročně a více.

Vnímáš nějakou překážku, která práci zastupitele komplikuje?

Vzhledem k našemu opozičnímu postavení je naše práce do jisté míry ztížena faktem, že při mnoha jednáních mimo zastupitelstvo nejsou naši lidé účastni. Náš klub přitom kontroluje práci vedení kraje, tedy práci hejtmana, jednotlivých náměstků a členů koalice. U velkého množství bodů tedy musíme studovat souslednost, postupy a zápisy z jednotlivých jednání, což je časově náročné. Na jednání zastupitelského klubu následně jednotlivé body probíráme a zaujímáme stanoviska dle naší odbornosti a programu.

Čeho bys chtěl dosáhnout v budoucnu? Máš nějaké plány?

Aby byli politici zodpovědní a současně odpovědni za svá rozhodnutí. Aby přicházeli noví mladí a kompetentní lidé s vizí výkonu funkce politika jako dlouhodobého řemesla a služby pro své sousedy a občany kraje.

Budu rád, když těmto našim nástupcům předáme Jihočeský kraj v lepším stavu, s důrazem na kvalitu života, dopravní obslužnost, s dostatečným počtem služeb pro občany. Kraj s fungujícím cestovním ruchem, nejlepšími nemocnicemi v zemi, kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní.

Také budu rád, pokud se v následujícím volebním období budeme podílet na vedení našeho kraje. Zároveň pracuji tak, aby se současné i následující generace, počínaje mými dcerami, nemusely za mou politickou službu a práci stydět.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.