Je zodpovědné prodávat městské pozemky ve Volarech pod cenou?

8. dubna 2021
Je zodpovědné prodávat městské pozemky ve Volarech pod cenou?

Město Volary, stejně jako další samosprávy v ČR, se ocitlo vlivem koronaviru v nelehké finanční situaci, takže se snaží obezřetně kontrolovat své výdaje. Nemělo by u toho zapomínat i na své příjmy.

Zastupitelé Volar se 15. března rozhodli, že nenavýší dotaci pro TJ Tatran, který žádal o 50.000 Kč navíc, ani pro ústav PREVENT zabývající se protidrogovou politikou na území města o dodatečných 11.000 Kč.

Na stejném březnovém zastupitelstvu schválili také změnu určení minimální výše ceny pro prodej nemovitostí města. Nové usnesení stanovuje povinnost určit cenu obvyklou v místě a čase na základě znaleckého posudku nebo odhadu realitní kanceláře. Dle posledních prodejů stavebních parcel ve Volarech v aukcích je dosahovaná cena vyšší než 1.000 Kč/m², nicméně třeba v Nové Peci se prodává i za 1.900 Kč/m². To je výrazně více než cena 130 a 50 Kč za metr, která se od roku 2014 běžně používala.

Hned po tomto usnesení ale zastupitelé jednomyslně schválili prodej pozemku p.č. 80/1 k.ú. Mlynářovice (282 m² mezi domy č. 18 a č. 1 v Mlynářovicích) panu Ing. Miroslavu Procházkovi, bytem v Praze – Vinohradech, kterému náleží přilehlý dům Mlynářovice 18, za 28.200 Kč, tedy za 100 Kč/m².

Pozemek je veden v zastavitelném území, nevztahují se na něj v současném ani v navrženém územním plánu žádná omezení pro minimální výměru stavby a z tohoto hlediska se jedná o bezvadný stavební pozemek. Nyní se už můžeme jen ptát, jaká je skutečná cena parcely, která je vedena sice jako neplodná půda, ale může být zastavěna nebo využita pro příslušenství domu.

Je tedy skutečně správné v krizové době vydávat majetek města možná jen za desetinu jeho skutečné hodnoty? Proč nebyl prodej znovu vyhlášen až po odhadu skutečné ceny znaleckým posudkem? Je v pořádku, že případných 253.800 Kč, které by město při prodeji za tisíc korun za metr získalo navíc, nechá jako bonus dotyčnému kupci a zároveň nemá 61.000 Kč na dotaci pro Tatran a PREVENT?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.