Témata krajského zastupitelstva pozorně sledujeme

3. listopadu 2019
Témata krajského zastupitelstva pozorně sledujeme

Přestože naši zástupci zatím nezasedají v krajském zastupitelstvu, o dění v Jihočeském kraji se s Piráty intenzivně zajímáme a pozorně jej sledujeme. Naši členové se pravidelně účastní jednání a nechyběli ani na tom posledním, které se konalo 31. října. A jaká témata se na něm probírala a jak se k nim staví Piráti?

Jedním z bodů byl výběr regionů, pro něž budou určeny dotace na studie týkající se klimatických změn. Tyto podklady by měly ukázat, jaká opatření v krajině a vodních tocích se pro zmírnění dopadů mají zavést. Regiony následně budou moci žádat stát o peníze na samotné realizace. Tento bod se však ukázal v některých ohledech jako příliš komplikovaný.

„Zastupitelům trvalo několik desítek minut, než se zorientovali v tom, o čem mají vlastně hlasovat, z materiálů na internetových stránkách kraje to však dle mého bylo celkem jasně zřetelné,“ říká Dan Leština, garant jihočeských Pirátů pro životní prostředí. Že se tyto dotace budou rozdělovat, přitom krajští zastupitelé odhlasovali už před několika měsíci, nyní jen potvrzovali výběr, kterým žádostem se nakonec vyhoví. „A jak už bývá zvykem, do debaty se zamíchalo i popírání samotných klimatických změn ze strany ODS a odvolávání se na pochybně vybrané akademiky ze strany Jihočechů 2012.” A jak to dopadlo? Především kvůli procesním nejasnostem schválení těsně neprošlo, takže se zatím budou muset projekty odložit. „Možná je to ale dobře. Pravidla dotačního titulu jsou značně nekonkrétní, v projektech by se nakonec mohlo objevit skutečně ledacos," dodává Dan Leština.

Asi by to byl malý zázrak, kdyby se program jednání vyhnul žhavému tématu budějovického letiště. České Budějovice jakožto akcionář s polovičním podílem má příští rok poskytnout 72 milionů, které se budou splácet po čtvrtletích. Město se ale nejspíš do poloviny příštího roku svého podílů vzdá, a tak by výsledná částka mohla být “pouhých” 36 milionů. V jednom z projednávaných dokumentů je také řečeno, že se do 120 dnů mají připravit podklady pro výběr strategického partnera pro provoz letiště. Jsou zde popisovány již odevzdané dokumenty, které ale nejsou přiloženy. Podobné problémy jsou i v jiných bodech.

V souvislosti s letištěm kraj navrhuje rozdat obcím dotčeným hlukem 850 tisíc korun a poskytnout další nemajetkové výhody ze svých prostředků. Pirátský zastupitel ze Soběslavi Martin Kákona k tomu říká: „V důvodové zprávě je kompenzace rozdělena podle poměrné rozlohy území obce, do kterého zasahuje ochranné pásmo. Není ovšem posouzeno, kolik obyvatel je hlukem dotčeno. Důvodovou zprávu tedy vidím jako nedostatečnou.” V bodě Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště se ve zprávě zase odkazuje na zápis z valné hromady, ten ale není přiložen ani v anonymizované podobě, přestože podle materiálu tato verze existuje.

„_Tento typ letiště není schopen si na sebe provozem vydělat. Alespoň zatím nikdo nepřišel s přesvědčivou argumentací. Klíčové pro letiště bude, zda nalezne strategického partnera či nikoliv. Podobné typy letišť jsou draze dotovány a v posledních letech začínají mít problémy. Letiště v Plané by se nemělo začít provozovat s očekávanou pravidelnou ztrátou v dotacích od města nebo kraje, čehož ale za současných podmínek není reálné dosáhnout. Proto by se měla udělat revize celého projektu a hledat krizový plán, jak již vynaložené investice co nejlépe využít, ale zároveň nezvyšovat další zbytečnou finanční zátěž kraje,” _říká Pavel Maule, člen Dopravní komise města České Budějovice a garant pro dopravu jihočeských Pirátů.

Zbyněk Konvička, Lukáš Hypša

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.