V roce 2017 zastupitelé Soběslavi odhlasovali prodej pozemků vedle dálnice. Pozemky měly být prodány realitní kanceláři Dividend plus s.r.o, která je skupovala pro developera Panattoni, což je známý budovatel obřích skladů. Zastupitelé odsouhlasili prodej za přibližně 3 miliony korun. Byl jsem tehdy proti, protože s podobnými objekty jsou potíže všude, kde vzniknou.

Nyní je zveřejněn záměr, podle kterého chce současný vlastník pozemků, společnost PZ Soběslav 2. s.r.o., vybudovat vedle dálnice „průmyslovou zónu” o rozloze 20 ha! Zajímavé je, že společnost, která chce budovat tak grandiózní projekt, má jediného majitele a směšný základní kapitál 10 000 Kč. Sídlo společnosti je v Praze v Libni v rodinné vile.

Na zmíněných dvaceti hektarech mají být vybudovány 4 obrovské haly, parkoviště a manipulační plochy. Celková zastavěná plocha bude větší než pět soběslavských náměstí a má se jednat o objekty pro „lehkou výrobu a skladování”. Nenechte se ale zmást, součástí objektů bude 789 parkovacích míst a 97 doků pro kamiony!

Dešťová voda má být odvedena do poldrů o celkovém objemu 12 900 m3, přičemž povolený odtok směrem k městu má být 10 l/s. To znamená, že pokud se tyto poldry v případě přívalového deště naplní, bude z nich zadržená voda odtékat patnáct dnů.

V oznámení záměru je uvedeno, že „Dojde k umocnění stávajících negativních jevů...” Závěrem se ovšem konstatuje, že „...záměr je z hlediska ochrany zájmů v dané lokalitě únosný a akceptovatelný.” Je tomu opravdu tak?

Jistě se najde argument, že realizace tohoto projektu přinese do Soběslavi více pracovních příležitostí. Vraťme se ale o několik let zpět a vzpomeňme si, že v podobné situaci už jsme jednou byli - s firmou GZ Media. To, že v ní z místních obyvatel dnes pracuje jen malý zlomek, není tajemstvím. Nenechme se tedy podobnými argumenty ukolébat a mysleme na to, že jde o místo, kde žijeme.

Ke zveřejněnému záměru se mohou občané vyjadřovat do 11. června písemným podáním ke krajskému úřadu. Prosím, udělejte to, je to na vás, já už jsem proti hlasoval.

Pokud budete potřebovat pomoc se sepsáním připomínek nebo se budete chtít připojit k připomínkám, které sepisují Piráti pro Soběslav, tak mě prosím kontaktujte.

  • O podobném případu průmyslové zóny u Ševětína si můžete přečíst zde.
  • Na kandidátce Pirátů do podzimních voleb do krajského zastupitelstva najdete Martina Kákonu na 6. místě.