Další a větší průmyslová zóna u Ševětína?! A co dělat, aby nějaká nevyrostla za humny také vám?

Další a větší průmyslová zóna u Ševětína?! A co dělat, aby nějaká nevyrostla za humny také vám?

Bude se opakovat scénář ze Švamberka o kousek vedle...? Médii a sociálními sítěmi nedávno proběhla zpráva, že v areálu bývalého panského dvora mezi Ševětínem a Neplachovem a na okolních zemědělských pozemcích se plánuje velká stavba. Konkrétně má jít o 20 hektarů velký areál se sklady a průmyslovými halami z větší části na kvalitní orné půdě. Způsob projednání klíčového rozhodnutí, které výstavbu umožnilo, potěší snad jen fanoušky Stopařova průvodce po galaxii, protože značně připomínalo úvodní scény tohoto filmu.

To velkou část občanů obou obcí pobouřilo, ale záměr přesto běží dál. K situaci v Ševětíně přinášíme dvě důležité novinky, jednu dobrou a jednu špatnou.

Vliv zóny na Švamberku na životní prostředí se bude posuzovat!

Dobrou zprávou je, že na základě připomínek občanů, veřejných institucí a neziskových organizací (DÍKY!) krajský úřad rozhodl, že se bude pořádně posuzovat vliv zóny na Švamberku na životní prostředí v procesu EIA. To nás moc těší, protože odborně zhodnotit vliv nové stavby je důležité. Vyjádření byla kritická k rozsahu stavby, k nezohlednění všech negativních vlivů z hlediska ochrany přírody a nedostatečným kompenzačním opatřením, k záboru bonitní půdy, k nevyřešené dopravní obslužností areálu atd.

Jenže hned vedle...

Špatné zprávy pro místní odpůrce výstavby ovšem poskytne územní plán, který do značné míry určuje, které stavební záměry se povolí, a které ne. Není tedy pouze v rukou jednoho majitele pozemku, aby přišel a postavil bez pardonu za humny obce libovolný průmyslový areál - každá obec má pro výstavbu přesně vymezené oblasti, a ty mohou změnit zastupitelé, kteří jsou zvoleni vůlí občanů. A pokud chtějí být zvoleni znovu, musí budoucí podobu obce co nejlépe diskutovat s občany. Nebo mít takové občany, u kterých jim všechno projde…

„Když jsem jako přírodovědec kontroloval, jestli byl v rámci výstavby na Švamberku pořádně proveden biologický průzkum, otevřel jsem územní plán Ševětína. Na první pohled jsem viděl, že areál, kterého jsou nyní plná média, zaujímá jen malou část toho, co je v plánu vyznačeno k výstavbě komerčních ploch. Ve stejné kategorii jsou totiž také všechna současná pole v pásu od Švamberka k Ševětínu!” říká Dan Leština, garant jihočeských Pirátů pro oblasti životního prostředí a zemědělství.

sevetin3

Plochy, které vlastní jeden majitel (oranžově) a jeho syn (červeně). Vybrané plochy vyhrazené v územním plánu pro výstavbu komerčních ploch modrou čárkovanou čarou. Zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3.

Varovné to je zejména v kombinaci s pohledem do katastru nemovitostí. Většinu těchto ploch územním plánem prozatím odsouzených k výstavbě komerčních areálů vlastní pan Václav Baštýř, který je podle Deníku napojen na hlubockého kmotra ODS Pavla Dlouhého, stejně jako František Jelen, který jedná jménem investora ohledně výstavby na zmiňovaném Švamberku.

sevetin2

Grafická část územního plánu městyse Ševětín. Fialově tzv. plochy smíšené výrobní - komerční plochy. Zdroj

Co s tím?!

Pro ty místní občany, kteří si průmyslové areály nepřejí, toto skutečně nevypadá dobře, nicméně lze s tím ještě spoustu věcí udělat. Především lze v katastru několika kliknutími zjistit, kdo vlastní ty pozemky, které zatím chybí do této skládačky, majitele kontaktovat a zajistit, aby věděli, za jakým účelem je případně budou prodávat. Pan Baštýř to totiž zřejmě někdy při koupi pozemků neuvede narovinu, jak se dozvídáme z kauzy ohledně pozemků pod přilehlou dálnicí.

To je ale až krajní varianta. Systémové řešení jsme již zmínili - je jím územní plán. Tímto bychom chtěli apelovat na občany Ševětína: pokud nechcete další, ještě větší průmyslovou zónu ještě blíže svému městysu, zeptejte se zastupitelů, jestli by nebylo lepší velké plochy určené pro komerční výstavbu přeci jen zmenšit, chtějí-li vaše hlasy v příštích volbách. „Je v rukou zastupitelů, aby se zamysleli nad regulacemi území a prosadili změnu územního plánu tak, aby výstavba byla rozumným kompromisem mezi investorem a obcí. Zastupitelé by měli informovat své voliče a uvědomit si zodpovědnost, kterou nesou. Je třeba, aby občané věděli o tom, co se připravuje v územním plánování jejich obcí, mohli své názory vyjádřit a skrze zastupitele prosazovat. Je to jedna ze získaných svobod, nenechme si ji vzít lhostejností. Následky mohou být nevratné.” říká architektka a pirátka Veronika Kovářová.

Je to jen na vás, občanech městyse. Pavla Figurová z Neplachova, jedna z organizátorek petice proti výstavbě na Švamberku, dodává: „Hlavní je spojit se s jinými aktivními lidmi okolo vás, protože více hlav více ví a vzájemně se podpoříte, když klesáte na mysli. Já osobně si neumím představit, že bych proti takhle obrovské zóně, jako se chystá na Švamberku, bojovala jen já sama. Společně pak sledujte dění v celém širším okolí a jednejte včas.”

Zdůrazněme, že podnikatelské záměry jsou zcela pochopitelné, skladové a komerční plochy u dálnice nedaleko města mohou být užitečné a zřejmě nikdo v této věci nedělá nic přímo nelegálního. Vždy by se ale rozvoj obce měl odehrávat za aktivní účasti dotčených občanů, nestačí jen vyvěsit papír na nástěnku na Alpha Centauri jako ve výše vloženém videu a doufat, že si ho nikdo nevšimne.

  • Jak poslat podněty do právě probíhajícího připomínkového řízení právě vznikajícího územního plánu Českých Budějovic, jsme psali v tomto článku.
  • O průmyslové zóně u Soběslavi, kde právě sbírají připomínky, čtěte zde.
  • Na kandidátce Pirátů do podzimních voleb do krajského zastupitelstva najdete Veroniku Kovářovou na 4. místě, Dana Leštinu na 7. místě a Pavlu Figurovou na 42. místě.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články