Jiří Roubíček: Cestovní ruch potřebuje podporu a zákon, který by ji zajistil

Jiří Roubíček: Cestovní ruch potřebuje podporu a zákon, který by ji zajistil

Krajský zastupitel Jiří Roubíček se zabývá cestovním ruchem a sportem. Je členem krajské komise pro cestovní ruch a zároveň působí v hodnotící komisi, která rozhoduje o krajských dotacích do tohoto odvětví. Jak mimo jiné říká, cestovní ruch potřebuje v současné době podporu, nikoli však v podobě marketingových kampaní na vouchery, nýbrž například finanční pomocí jednotlivým kulturním či sportovním akcím v jihočeských obcích.

Krajské komise jsou poradní orgány Rady Jihočeského kraje, předpokládám tedy, že když jsi v komisi pro cestovní ruch, věnuješ se cestovnímu ruchu a pomáháš s rozhodnutími přímo radě?

Ano, cestovní ruch je mé hlavní téma, kromě toho se zabývám ještě sportem. Co se týče cestovního ruchu, tak komise se stará hlavně o celkovou strategii. Souvisí to hodně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, což je příspěvková organizace, která se o cestovní ruch v kraji stará. Díky tomu, že jsem také v hodnotící komisi pro rozdělování peněz do tohoto odvětví, mám celkový přehled a můžu volit co nejlepší cestu podpory cestovního ruchu.

Podle čeho se rozhoduješ? Můžeš uvést nějaký konkrétní případ dotace a další podpory cestovního ruchu?

Cestovní ruch je teď kvůli koronaviru v úpadku a já se snažím prosazovat, aby byly krajské peníze investovány efektivně. Třeba teď na podzim proběhla podpora ve formě voucherů na ubytování, která byla vyloženě neúčinná. Jihočeský kraj utratil zhruba 390 tisíc korun za marketingovou kampaň a výhry v soutěži o ubytování, výsledkem je ale jenom asi 100 uplatněných voucherů. To je hodně málo. Naším cílem je prodloužit turistickou sezonu v kraji a chtěli bychom podporovat spíš například kulturní a sportovní akce v jednotlivých obcích, které mají pro cestovní ruch přínos. To je cesta, po které chceme jako Piráti jít.

Má Jihočeský kraj problém s cestovním ruchem?

Přes letní sezonu se to nedá říct, to jsme na tom velice dobře. Minulé léto bylo dokonce asi nejúspěšnější v historii, protože lidé nemohli kvůli covidu za hranice. Ale na jaře nebo na konci léta problém máme, turistů sem jezdí málo a naším cílem je turistickou sezonu prodloužit. Aby to nebylo jen o létě v okolí Lipna a podobně, kam by lidé stejně jezdili i bez naší podpory. To se dá právě udělat podporou konkrétních akcí nebo přímo jednotlivých destinací.

Kolik peněz jde z kraje do cestovního ruchu?

Jihočeská centrála cestovního ruchu (dále jen JCCR) měla dřív 42 milionů, v dnešní době má rozpočet 30 milionů korun. Je to samostatný „úřad“, který má pod sebou sedm destinačních agentur, v každé platí jednoho člověka jako projektového manažera a přispívá i na provoz.

Funguje to dobře?

JCCR se sice stará o celkový marketing v Jihočeském kraji, ale zároveň řídí jednotlivé destinační agentury, které se starají o podporu cestovního ruchu ve své oblasti (Česká Kanada, Lipensko apod.) My bychom chtěli, aby tyto destinační agentury měly větší možnost samostatně vytvářet vlastní produkty a JCCR by je pak jenom zaštiťovala a propagovala. Problém je v tom, že destinační agentury jsou většinou podfinancovány a jejich zdroje jsou nerovnoměrné. Některé dostávají velkou podporu od měst, kde působí, ale jiné se musejí spolehnout jen samy na sebe. Myslíme si, že by JCCR mohla fungovat efektivněji a levněji, a ušetřené peníze by pak mohly jít přímo jednotlivým destinacím.

Kde získáváš odborné informace, na jejichž základě se rozhoduješ v komisích a v zastupitelstvu?

Máme v kraji dobře fungující expertní tým pro cestovní ruch. Úzce spolupracuji s Jaroslavem Hansalem, který je mimo jiné v komisi pro cestovních ruch v Českých Budějovicích. Funguje to velmi dobře a sluší se Jardovi poděkovat. A pak máme expertní tým na sport, kde zase spolupracuji s Jaromírem Kopřivou, který je radní v Jindřichově Hradci a působí v krajské sportovní komisi, a s píseckým zastupitelem Michalem Horákem. Všem patří velké poděkování.

V tom sportu řešíš konkrétně co?

Jedna z prvních věcí bylo upozornění na z našeho pohledu hodně nespravedlivé rozdělení peněz sportovním klubům. Na popud Jardy Kopřivy jsme potom dokázali změnit hodnotící kritéria v krajských dotačních titulech pro sportovce. Například tak, aby počet takzvaných mrtvých duší, tedy sportovců, kteří jsou v klubu sice zapsáni, ale ve skutečnosti se tomu sportu aktivně nevěnují, tolik neovlivňoval výši přidělených peněz.

Dalším naším cílem je, aby kraj nepodporoval jenom organizované sporty, ale také ty neorganizované. Jde nám o výstavbu sportovišť typu skateparků, parkurových a pumptrackových hřišť v menších obcích jihočeského kraje, protože ty si je samy nemohou dovolit, ale určitě si je jejich obyvatelé zaslouží.

Aktuálně řešíme také olympiádu dětí a mládeže, která má být v roce 2024 jen v Českých Budějovicích a v nedaleké Hluboké nad Vltavou. Kvůli tomu se nyní omezuje počet sportů a tím pádem i sportovců, přitom by stačilo, kdyby si olympiáda rozšířila i do dalších blízkých obcí.

Máš ještě nějaké další plány do budoucna?

Obecně v politice bych byl rád, kdyby bylo krajské zastupitelstvo více nakloněno otevřenosti a transparenci. Z opozice se budu dál snažit prosazovat náš pirátský program, což jsou všechny ty věci, o kterých jsme dnes mluvili. Ve sportu chceme ještě pokračovat v tlaku na spravedlivé a efektivní rozdělování peněz nejen sportovním klubům, ale všem sportovcům.

A co se týče cestovního ruchu, tam bych chtěl začít víc spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj a zapojit se do přípravy zákona o cestovním ruchu. Ten nám v České republice zoufale chybí a chtěl bych se na jeho vzniku aktivně podílet.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články