Dokud tu nejsou bagry a pily, má smysl se o tom bavit

2. června 2016
Dokud tu nejsou bagry a pily, má smysl se o tom bavit

Malák. Park, zázemí pro děti, místo na koupání, občerstvení, hřiště, místo setkávání se, zkrátka skvělé místo pro volný čas. Stromy, ptáci, voda, klid a pohoda. Břehy Malše, které se čas od času rozlijí. Ne nijak často, ne nijak dramaticky. Alespoň dle místních obyvatel.

Přesto město přišlo s projektem protipovodňového opatření, s velkou snahou o jeho realizaci. Tak velkou, že se obyvatelé začali zajímat o to, co bude obnášet.

Projekt protipovodňového opatření je rozfázován do tří etap. V první jde o vykácení více než padesáti vzrostlých stromů a vybagrování více než 70 let staré louky mezi Kaplířovou ulicí a Malým jezem. Již bylo vydáno stavební povolení. Od června 2015 roste vlna protestů. Vzniklo občanské sdružení Malše a občanská iniciativa Zachraňme Malák.

Již od roku 2004 (!) má město k dispozici návrh protipovodňového opatření, které je výrazně šetrnější – místo razantního zásahu do krajiny navrhuje stavbu zemních hrázek a mobilní stěny. Nikdo kompetentní to ovšem nebere v potaz. Záhadou zůstává, jak budou vypadat následující dvě etapy současného plánu. Otázkou je, proč není představen celý projekt naráz? Iniciativa Zachraňme Malák rozjíždí velkou petiční akci po celých Českých Budějovicích, Malák se týká nás všech. Několik tisíc podpisů, požadavek zastavení příprav realizace a touha po veřejné diskuzi k problému, dopisy zastupitelům, generálnímu řediteli Povodí Vltavy, z druhé strany nic. Na prvním jednání zastupitelů Budějovic byl bod „o Maláku“ z programu jednání stažen. Iniciativy městu předkládají již zmíněný alternativní návrh, poukazují na chyby v projektu, ochranáři přírody upozorňují na chráněné živočišné druhy, které se v lokalitě nacházejí. Zastupitelé bod jednání o smlouvách střídavě na program zařazují a poté zase vyřazují. V prosinci 2015 byla zastupiteli smlouva schválena. Prošla o jediný hlas. Hlasování o uzavření smlouvy probíhalo o 3 měsíce později. Politiky, kteří v prosinci 2015 odhlasovali podporu projektu, v březnu 2016 pak zviklaly na poslední chvíli dva dokumenty. Prohlášení Českého Hydrometeorologického ústavu, že údaje k výpočtu modelu pro stoletou povodeň jsou v projektu chybné, posudek doc. Havlíka z ČVÚT a potom předběžné opatření zákaz kácení od Inspekce životního prostředí ohledně kácení stromů.

Nakonec část zastupitelů změnila názor a hlasovala proti připravovaným smlouvám. Radnice se ozývá: „Nyní to má v rukou Povodí Vltavy“, to obratem prohlašuje: „Vše záleží na městě, my jsme připraveni a udržujeme stavební povolení aktivní!“. Občanské sdružení Malše požádalo o obnovu řízení, protože se ukazuje, že stavební povolení není v pořádku a obsahuje právní i věcné nedostatky. Přepracování projektu se zatím nechystá. Vraťme se k druhé a třetí etapě plánovaného „protipovodňového“ opatření. Zatímco v první „je nutno“ snížit hladinu vody, v dalších etapách jde o zužování a zmenšování rozlivových ploch v lokalitě U Špačků a stavbu hráze přes rozlivový prostor. Hráz ho zmenší o 10 hektarů, nabízí se otázka „Co bude ta hráz chránit, když tu není zástavba?“. Smysl by taková hráz měla v okamžiku nové výstavby. Deset hektarů je odhadem 200 milionů za stavební parcely. Spekulace? Nebo šproch, na kterém je trocha pravdy? Už jsme to jednou zažili. Nezastavitelné území v lokalitě U Špačků určené jako záplavová zóna pro stoletou vodu /Q100/ bylo v roce 2008 zastupiteli města změněno na území zastavitelné. Dnes už na navážce nad Q100 stojí rodinné domy. Nemá být hlavním produktem protipovodňových opatření na Malši zhodnocení dalších přilehlých pozemků v lokalitě? V případě některých motivů stačí sledovat tok peněz a ten nás dovede takřka vždy k „pachateli“.

Aktivit Občanské iniciativy Zachraňme Malák a Občanského sdružení Malše se účastní i další subjekty a dobrovolníci. Malují plakáty, cedule, transparenty, diskutují, podepisují petice, chodí na zasedání zastupitelstva, nebojí se vyjadřovat své názory. Amatérské divadlo sehraje na břehu řeky Malše svůj divadelní kus. Českobudějovičtí otužilci uspořádají setkání se symbolickým ponorem uprostřed mrazivého ledna. Co všechno budeme muset ještě udělat, aby těm, kteří rozhodují o naší budoucnosti, došlo, že jim vidíme do karet? Že jejich podvody a manipulace podporovat nechceme a nebudeme? 17 let prosazovaný projekt proti vůli obyvatel, zejména těch, kterých se protipovodňová opatření přímo týká. Za celá léta nemělo město vůli nebo odvahu, aby se zeptalo lidí na jejich názor. Například v referendu. „My to s vámi myslíme dobře“ je klišé, které už si nepřejeme slýchat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.