Zuzana Kudláčková: V politice je nejdůležitější náhled na to, jak rozhodnutí reálně ovlivní životy lidí, i přes velké vize na to nesmíme zapomínat

6. června 2022
Zuzana Kudláčková: V politice je nejdůležitější náhled na to, jak rozhodnutí reálně ovlivní životy lidí, i přes velké vize na to nesmíme zapomínat

Pirátskou kandidátkou na primátorku Českých Budějovic je současná zastupitelka Zuzana Kudláčková. V dalším volebním období chce navázat na opoziční práci a pokračovat ve snaze prosazovat pirátské hodnoty. Jak říká v následujícím rozhovoru, mít velké vize je sice potřebné, nesmí se ale zapomínat na život lidí a jejich reálné potřeby.

Zuzano, proč jsi začala dělat politiku?

Když byly moje děti malé a začala jsem více řešit, v jakém prostředí žijou a jak můžeme v Budějovicích fungovat jako rodina, tak jsem se dostala k jednání územní skupiny ve čtvrti, kde žiju. Postupem času jsem ale zjistila, že nestačí jen jednou za měsíc vybranému zastupiteli říct, co se mi nelíbí a co bych chtěla. Předávání informací dál úplně nefungovalo. Shodou okolností jsem v té době zjistila, že existují Piráti. Jejich způsob dělání politiky mi byl hodně blízký. Tyhle dvě události se tedy potkaly a já se začala věnovat komunální politice.

Takže Piráti byli první a jasná volba hned od začátku?

Ano. Od chvíle, kdy jsem je objevila, je to moje strana.

O jiných jsi ani nepřemýšlela?

Kdysi, velmi dávno, jsem přemýšlela i o vstupu do jiných politických stran, protože politický život mě vždycky zajímal. Pokaždé mě ale něco odradilo – buď konkrétní osobnosti v té straně, nebo část jejich ideologie, která nesouzněla s mým vnitřním přesvědčením. Právě až u Pirátů jsem našla téměř stoprocentní shodu. Pro mě je důležitá svoboda a my Piráti jsme jako jediní v České republice skutečnou liberální stranou. Pro mě je to zcela zásadní, velmi důležitá věc.

Následně jsi v roce 2018 kandidovala do zastupitelstva Českých Budějovic a stala se zastupitelkou. Překvapila tě potom ta práce v něčem? Změnil se nějak tvůj pohled na politickou práci v zastupitelstvu města?

Ano. Do té doby, než jsem začala dělat politiku prakticky, tak jsem žila v takovém vnitřním přesvědčení, nebo spíš názoru, že politici jsou lidé, kteří rozumí tomu, co dělají. A proto jsou politici. Ta praktická zkušenost mě ale přesvědčila o tom, že politici jsou úplně obyčejní lidé, kteří pracují na veřejných věcech a nejsou ničím výjimeční. Nejsou ničím víc než všichni ostatní. Bylo to pro mě vlastně pozitivní zjištění, protože věnovat se práci pro město může opravdu každý, kdo to nutkání a tu potřebu má. Chci tím vším říct, že není potřeba mít speciální nebo nějakou expertní školu na to, aby mohl někdo politiku dělat. Každý zastupitel musí hlasovat o veřejných věcech – o dopravě, nové komunikaci ve městě, o teplárně, kultuře, sportu, turistickém ruchu, prodeji pozemků a podobně. A nikdo na to všechno nemůže být odborník, musí si ale pečlivě nastudovat zdroje a mít k dispozici tým odborníků, s nimiž se může poradit. Pro politika je tedy podle mě nejdůležitější ten náhled na to, jaký reálný dopad bude mít ono konkrétní rozhodnutí na život obyvatel města. To je to, co ho musí zajímat, proto tam je – to je důvod, proč ho lidé volí.

Po volbách v roce 2018 jste skončili v opozici. Jaká je ta opoziční práce? Dá se skutečně něco prosadit nebo změnit?

Něco se prosadit dá, ale je to samozřejmě daleko těžší, než když je člověk v koalici, protože těch cest je daleko méně. Buď je potřeba vyvinout obrovský celospolečenský tlak, aby byla koalice donucena něco udělat, nebo je potřeba mít tu konkrétní věc tak bezvadně připravenou a musí být tak úžasná, že si ji koalice vezme za svou. To s sebou samozřejmě nese to, že navrhovatel a průkopník té věci přijde o zásluhy, když to takhle řeknu.

Můžeš jmenovat něco konkrétního?

Příklad toho celospolečenského tlaku, který se nám podařilo vyvolat, bylo plánované bourání sportovní haly a výstavba nové. Byla to velice komplikovaná záležitost, kdy vedení města obešlo zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že si na novou sportovní halu nechalo projekt darovat. Nepořádala se tudíž žádná architektonická soutěž a celé to bylo hned od začátku velmi pochybné, nikdo neměl možnost se k tomu nějak vyjádřit – ani zastupitelstvo, ani veřejnost.

Příkladem převzetí návrhů koalicí jsou například věci týkající se cestovního ruchu, které se daří prosazovat skrze našeho komisaře Jardu Hansala, nebo jsou to nová pravidla pro bydlení, která koalice připravila ve spolupráci se mnou. Jsou to všechno většinou drobné krůčky a posuny vpřed, které nejsou tak zajímavé mediálně, ale třeba co se týče bydlení, tak je to z mého pohledu pro život lidí ve městě ještě důležitější, než jsou ty velké projekty.

Kolik času ti opoziční práce zabere?

Kromě té nárazové práce, jako jsou schůzky, telefonáty, vyřizování e-mailů a účast v bytové komisi, mi nejvíc času zabírá příprava na jednání zastupitelstva. Ono to souvisí s neotevřeností koalice – vedení města, které dává opozici materiály o stovkách stran jen týden předem. Celkově mi činnost zastupitelky zabere průměrně 2 až 3 hodiny denně a asi by bylo dobré zmínit, že finanční odměna se pohybuje okolo tří tisíc korun měsíčně.

V letošních volbách kandiduješ na prvním místě, jsi tedy kandidátka na primátorku. Jak se změnil za ty 4 roky program Pirátů a celkově vize toho, čeho chtějí v Českých Budějovicích dosáhnout?

Řekla bych, že teď po té době a zkušenostech máme o něco realističtější náhled na to, co je potřeba ve městě udělat a čeho je možné dosáhnout. Zároveň jsem ale zjistila, že nestačí jen drobné změny. Problém našeho města je v tom, že tu vládne kultura utajování a vedení města by bylo nejradši, kdyby jim do toho opozice nebo veřejnost vůbec nemluvila. Chybí tu participace na rozhodování. Máme sice nějaký participativní rozpočet, kde lidé mohou vybírat, co město zaplatí, ale to jsou pořád ještě drobnosti. Chyba je v nastavení systému, neexistuje automatické sdílení informací a komunikace s veřejností. Naše město navíc nekomunikuje nejen s občany, ale také s ostatními institucemi, například krajem nebo ministerstvy. To je podle mě velká chyba, kterou se i samotné vedení města připravuje o příležitosti.

Co bude konkrétně pro tebe nejdůležitější v dalším volebním období?

Pro mě je nejdůležitější, že i když ve svém programu neseme a předkládáme voličům vizi zahrnující komplexní dopravní řešení, rozšiřování bytového fondu a podobně, tak nesmíme zapomínat na ty praktické jednodenní problémy obyvatel Českých Budějovic a jejich řešení. Občané budou nespokojení, když se zapomene na to, že chtějí žít v nějaké harmonii, chtějí mít hezký domov a kus zeleně u něj, chtějí pohodlně dojet do zaměstnání a podobně. Je sice nádherná vize stavět velké budovy a nové silnice nebo pořádat obrovské kulturní akce, ale při tom všem se nesmí zapomenout na lidi.

Další informace o pirátské kandidátce na primátorku Českých Budějovic najdete na jejím webu zuzanakudlackova.cz a na webu Pirátů z Českých Budějovic.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články