Žadatele krajských dotací čeká méně byrokracie

21. listopadu 2023
Žadatele krajských dotací čeká méně byrokracie

Na úbytek administrativy se od nového roku mohou těšit žadatelé o krajské dotace. Nově totiž nebudou muset při vyúčtování dokládat kopie (resp. skeny) všech prvotních dokladů, ale postačí soupis všech dokladů v závěrečné zprávě.

„Zjednodušení vyúčtování pomůže všem žadatelům. Především pro malé spolky, mládežnické a sportovní oddíly je každý úbytek byrokracie důležitý, protože pak mohou věnovat více času dětem a spolkové činnosti,“ vysvětluje krajská zastupitelka Veronika Kovářová.

Podobný způsob prokazování dokladů funguje například u některých ministerských dotací. Krajský úřad si navíc v případě podezření může konkrétní doklady kdykoliv vyžádat nebo provést kontrolu na místě. Aktualizaci směrnice Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory schválilo v listopadu krajské zastupitelstvo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.