Volit můžou všichni bez ohledu na karanténu a izolaci

27. září 2020
Volit můžou všichni bez ohledu na karanténu a izolaci

Volit můžou všichni bez ohledu na karanténu a izolaci

Zvláštní doba si žádá zvláštní způsoby hlasování v říjnových volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu. Vláda o nich rozhodla už v srpnu, aby nebyli diskriminovaní lidé v karanténě a v izolaci kvůli covid-19. Myslela i na to, že některá zařízení krajské hygienické stanice uzavřely.

Možnost volit musí mít všichni bez výjimky. A to tak, aby se nezvyšovalo riziko nákazy covid-19 a přitom se dramaticky nesnížila volební účast. Co na to zákon?

Podle volebních zákonů jsou karanténa a izolace opatření, která omezují osobní svobodu z důvodu ochrany veřejného zdraví, protože jsou překážkou pro uplatnění práva volit. Zatímco v minulosti se to týkalo pouze desítek případů, nyní počítáme s tisícovkami voličů.

Aby nebyla základní práva a svobody občanů u významného počtu voličů ohrožena, schválila vláda zvláštní a dočasný zákon pro uvedené volby. Umožní hlasovat i lidem s nařízenou karanténou nebo izolací tak, aby neohrozili veřejné zdraví. Týká se to i voličů v pobytových sociálních a výchovných školských zařízeních a nemocnicích, která uzavřely krajské hygienické stanice.

Barevně odlišné obálky a hlasovací lístky Volby do Senátu a krajských zastupitelstev jsou ve stejném termínu. Nejpozději do 29. září dostanete zároveň 2 barevně odlišné obálky s hlasovacími lístky. Pokud je ve schránce nenajdete, řeknete si o ně ve volební místnosti, kde se prokážete platným občanským průkazem nebo pasem a obdržíte prázdnou obálku. Odejdete za plentu a tam odhlasujete. Do obálky patří hlasovací lístek ve stejné barvě jako obálka, a to pouze jeden. Obálku pak před zraky volební komise vhodíte do volební schránky.

Volební piškvorky. Kroužkovat nebo křížkovat? V krajských volbách se pouze kroužkuje, křížky si nechejte na jindy. V senátních nebudete ani kroužkovat, jen si vyberete „svého“ kandidáta. Do obálky krajských voleb vložíte jen 1 hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Můžete na něm zakroužkovat4 kandidáty, kterým tím udělíte preferenční hlas. V konečném důsledku se tak i kandidát z nevolitelných zadních pozic může „proskákat“ na pozici volitelnou. Pokud kandidáty nezakroužkujete, dáte automaticky hlas straně a kandidátům na předních místech. Takže čím míň kroužkujete, tím silněji hlasujete pro stranu.

V nadcházejících volbách bude jinak hlasovat „zdravá“ populace a ti, kteří mají covid-19.

Nemáte žádná covidová omezení? 1. Odvolte ve stanovených dnech, tedy 2. a 3. října (ve 2. kole senátních voleb 9. nebo 10. října) běžnými způsoby v určené volební místnosti. 2. Odvolte ve stanovených dnech, tedy 2. a 3. října (ve 2. kole senátních voleb 9. nebo 10. října) do přenosné volební schránky, ale jenom ze závažných důvodů jako jsou úraz nebo dlouhodobá nemoc. O tuto možnost musíte požádat obecní úřad nebo volební komisi.

I v karanténě a izolaci odvolíte. Na speciálních místech

Speciální situace a místa si žádají i speciální hlasovací komise. Tvořit je budou 3 vojáci a zapisovatel jmenovaný krajským úřadem, kteří hlasy také spočítají. Totožnost prokážete občankou, na voličský průkaz nejde volit. Pro jistotu si vezměte potvrzení od lékaře nebo z hygieny. 1. Odvolte 30. září (ve 2. kole senátních voleb 7. října) od 7 do 15 hodin z auta na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt. Adresu stanoviště, bude jich celkem 78 jako okresů, najdete na webu vašeho kraje. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd a jejich vybavení zajistí armáda. Tento způsob je nejbezpečnější! 2. Odvolte ve stanovených dnech, tedy 2. a 3. října (ve 2. kole senátních voleb 9. nebo 10. října) do zvláštní přenosné volební schránky. Musíte se nejpozději do čtvrtka 1. října do 20 hodin nahlásit na svém krajském úřadě na speciální lince. Telefon a termín, kdy se nahlásit, najdete na webu kraje.

Do pobytových zařízení za vámi přijdou Pobytová zařízení (domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných), která hygienické stanice kvůli covid-19 uzavřely, navštíví speciální komise ve stanovených dnech, tedy 1. a 2. října (ve 2. kole senátních voleb 8. nebo 9. října) v době od 7 do 18 hodin.

Dbejte na zvýšenou hygienu 1. Ústa a nos si zakryjte rouškou. Sundat ji můžete pouze tehdy, když vás k tomu vyzve volební komise kvůli ověření totožnosti. 2. Při vstupu do volební místnosti si vydezinfikujte ruce. Z toho, že se nakazíte uvnitř, nemějte strach. Prostory budou pravidelně dezinfikované. 3. Dodržujte „zdravé“ rozestupy mezi vámi voliči i členy volební komise. Ochranné a hygienické prostředky pro všechny členy komise pro hlasování poskytne Ministerstvo vnitra ze svých zásob.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články