Občané Volar sami musí rozhodnout o obchodní zóně v kasárnách

21. července 2021
Občané Volar sami musí rozhodnout o obchodní zóně v kasárnách

Volarské zastupitelstvo na svém posledním předprázdninovém zasedání 28. 6. probíralo prodej nově vytvářeného pozemku v kasárnách, který by naléhal na nově budovaný Penny Market. Díky na místě přítomným občanům i odborným názorům z řad městského úřadu nebyl prodej za navrhovaných podmínek schválen, i když již byl odsouhlasen radou města za navrhovaný milion korun pro společnost Grelio Comerce s.r.o. (developera Penny Marketu).

Samotný navrhovaný prodej trpí následujícími vadami:

  1. Prodej pozemku zasahuje do nakládání s okolními garážemi, kterým bude významné znesnadnění výjezdu a nakládání s nimi. Prodejem by zbyl pouze pruh o několika metrech, který by obsluhoval celý areál. Problém s obslužností by měly i Technické služby a hasiči.
  2. Prodej neřeší dopravní situaci v kasárnách, která se změní už jen otevřením Penny Marketu. Kasárna si spolu s výstavbou zaslouží vyřešit i vnitroareálovou dopravní situaci pro plynulý a bezpečný pohyb nejen aut, ale i chodců včetně dětí.
  3. Rada města nedokázala odpovědět, co zde společnost plánuje postavit. Mluví se pouze o blíže nespecifikovaném obchodu, ale není jasný jeho typ, vzhled, umístění nebo ani zda se bude jednat o více obchodů v daném místě. V médiích proběhla zmínka o obchodu s oblečením a krmivy, nicméně pouze ve fázi spekulací.
  4. Společnost nepředložila žádné plány, časový horizont ani další podrobnosti, co s pozemkem zamýšlí. Ze strany města by se jednalo o bianco šek pro investora, který by nebyl zavázán naprosto k ničemu. Mohlo by zde postavit takřka cokoliv nebo nechat vše ležet ladem, chybí zde jakýkoli jasný závazek.
  5. Nabídka prodeje proběhla standardní metodou, kterou město prodává pozemky místním občanům, ale která se nehodí pro prodej potencionálně komerčně zajímavé nemovitosti. Nikde není psáno, že obchod vedle Penny musí být vystavěn stejnou společností a že zde nemůže investovat i jiný developer. Prodej komerční plochy by získal daleko lepší podmínky prodejem realitní kanceláří, která se na tyto prodeje specializuje a je schopna oslovit širší okruh investorů, nejen předvybraného uchazeče.
  6. Samotná cena byla stanovena odhadem realitní kanceláře na 750 - 950 Kč/m². Podaná nabídka navíc zněla na nejnižší možnou cenu 750 Kč. Vzhledem k výjimečným možnostem lokality, kdy se jedná o téměř poslední takto velkou plochu v majetku města umístěné v komerční zóně vedle budovaného obchodu s velmi významným finančním potenciálem, by nabídka měla začínat na 5 až 10 násobku uvedeného horního rozpětí. Je téměř do očí bijící, že se jedná již o několikátý prodej vyhlášený s naprosto stejnou cenou bez dalšího odůvodnění. Jaký význam a jakou cenu mají odhady realitní kanceláře učiněné zřetelně od stolu a bez rozmyslu? Proč nebyl v tomto případě vypracován znalecký posudek? Vždyť se jedná nezanedbatelnou sumu, kterou město může získat v době, kdy se mu nedostává prostředků. Pokud budeme brát v potaz snahu města přivést supermarket, je pochopitelné, že pozemek pro samotné Penny byl prodán velmi levně. Nynější postup však již žádný smysl nedává, vedle existujícího supermarketu bude stálý tlak na vytvoření obchodní zóny. Argument zastupitele Horálka, který jediný hlasoval pro prodej, že se jedná o neopakovatelnou příležitost, není platný. Zároveň také není férové nechat stávající volarské obchodníky, kteří jsou v nájmu či splácejí prodejnu za tržní ceny, vystavit konkurenci s netržní výhodou velmi levného pozemku.

Z výše vyjmenovaných příčin je správné, že v zastupitelstvu převážil jiný názor než v radě a pozemek nebyl prodán. Přesto není jasné, jaký bude následovat další postup. Výše zmíněné námitky padly i na zastupitelstvu, z tamního jednání ale žádný jasný postup nezazněl. Spíše se zdálo, že rada vezme v potaz pouze výjezd aut z garáží a řešení dopravy, s ohledem na to upraví výměru pozemku, který pak pošle znovu do prodeje bez vyřešení všech zbylých klíčových témat.

Jako správné řešení této situace by mělo být následující:

  1. Město by si mělo vyžádat konkrétní projekt od developera s přesným uvedením tvaru, vzhledu a alespoň typů obchodů, které zamýšlí. Stejně tak by si mělo vyžádat provedení dopravní studie, pokud ji nechce provést samo.
  2. Se všemi materiály by následně mělo iniciovat veřejné zasedání, kterého se budou moci zúčastnit všichni občané Volar a na kterém developer seznámí všechny občany i zastupitele se svým plánem, záměry a časovým horizontem, stejně jako s dopravním řešením.
  3. Následně by měla proběhnout diskuse jak o developerově prezentaci, tak i alternativních možnostech využití kasáren, rovněž i s alternativami prodeje. Pozemek se dá prodat jen jednou. Není jediný důvod, proč by nemohl být místo toho dlouhodobě pronajmut, aby město mělo i v budoucnu přímý vliv na jeho využití, mohlo určovat jeho rozvoj a mělo trvalý příjem z jeho nájmu. (I zastupitel Háva zmínil, že například Kašperské Hory pozemek pro tamní Billu pouze pronajmou.)
  4. V neposlední řadě by měla proběhnout i diskuse, zda je vhodné, aby byla oslovena jen Grelio Comerce a ne další komerční investoři. Dnešní výnosy z nájmů komerčních realit se pohybují na 10 až 12% ročně a developeři neustále naráží na nedostatek dalších vhodných rozvojových ploch. Město nemůže být za otloukánka, který všechno všem „daruje“ za půl darma.

Tomáš Válek, Piráti Volary

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články