Václava Klecandu nahradil v radě a zastupitelstvu Tábora Jan Příbramský

27. června 2023
Václava Klecandu nahradil v radě a zastupitelstvu Tábora Jan Příbramský

Dosavadní táborský radní Václav Klecanda se rozhodl odstoupit ze své funkce radního a zastupitele. Jeho místo převezme Jan Příbramský.
„Chci se nyní věnovat vlastním projektům a především rodině, která se před nedávnem rozrostla o nového člena. Mým nástupcem se stane Honza Příbramský, který byl radním v minulém období a o kterém jsem přesvědčen, že naváže na rozjeté projekty a bude je posouvat dál,“
vysvětlil svoje rozhodnutí Václav Klecanda.
Václav Klecanda na táborské radnici rozhodně nezahálel. Za jeho působení se například podařilo přistoupit k Paktu starostů, který zavazuje ke snižování emisí skleníkových plynů a k vědomému boji s klimatickou změnou. „Ve službách městského úřadu a pečovatelské služby jsem prosadil elektromobilitu a podařilo se také začít budovat základ městské nabíjecí infrastruktury pro veřejnost,“ popsal Václav Klecanda a doplnil, že moderní energetika spolu s digitalizací pro něj byla důležitým tématem. „Radě a zastupitelstvu digitalizace příprav jednání ušetřila stohy papíru. A táborští zase pro komunikaci s úřady mohou využívat portál občana,“ dodal.
Václava na jeho místě zastupitele i radního nahradil Jan Příbramský. Od zastupitelů získal 24 z 25 možných hlasů. „Velice mě překvapila podpora napříč zastupitelstvem. Cítím to jako obrovský závazek a udělám vše pro to, abych důvěru zastupitelstva nezklamal a odvedl pro město dobrou práci,“ řekl s tím, že chce v radě města navázat na Václavovu práci, kterou započal spolu s místostarostou Martinem Maredou. „Chci, abychom dál prosazovali body, které máme v koaliční smlouvě. Takže budeme pracovat například na dokončení skateparku u zimního stadionu a dalších hřištích pro veřejnost. Za důležité považuji dokončení stezky pro pěší u průmyslové zóny, ta je nezbytná pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v dané lokalitě,“ představil své priority nově zvolený radní Jan Příbramský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články