V Českých Budějovicích proběhne v pátek mimořádné zastupitelstvo k návrhu územního plánu

V Českých Budějovicích proběhne v pátek mimořádné zastupitelstvo k návrhu územního plánu

V pátek 27. listopadu se setkají zastupitelé města Českých Budějovic na mimořádném jednání s jediným bodem programu - schválení zadání územního plánu. Piráti zvou širokou veřejnost a upozorňují, že územní plán je důležitý dokument, který značně ovlivní podobu celého města na další desetiletí. A zadání pro jeho novou verzi se právě nyní dostává do finále.

Místní Piráti se pod vedením Lukáše Mareše na přípravě nového územního plánu dlouhodobě podílí a o celém procesu přehledně informují na speciálním webu tak, aby si každý mohl návrh zadání prohlédnout a případně k němu napsat svou připomínku. Pirátským zastupitelům, konkrétně Janu Hoškovi a Josefu Špakovi, se také povedlo prosadit zveřejnění materiálu s popisem vypořádání připomínek občanů i institucí, který město předtím poskytovalo jen v papírové verzi na radnici a veřejnost k němu tak de facto neměla přístup.

„Jsme rádi, že územní plán, tento důležitý dokument, který například vymezuje zastavitelné a nezastavitelné plochy, je zase o krok blíž ke své nové podobě. Po celou dobu jsme se snažili informovat širokou veřejnost, aby měla možnost v souladu s pirátskými principy zasáhnout do toho, jak se budou České Budějovice dále rozvíjet. Nyní uvidíme, jak se k celému zadání územního plánu postaví zastupitelé na pátečním jednání, těšíme se na diskuzi a všechny zveme,“ říká předseda zastupitelského klubu Josef Špak.

Přípravu zadání sleduje kromě zastupitelů i člen komise pro životní prostředí Dan Leština, který dodává: „Komise už na samotném počátku tvorby tohoto dokumentu na můj návrh schválila ambiciózní doporučení, co všechno by měl územní plán z hlediska ochrany přírody splňovat. Jsem moc rád, že něco zohledněno bylo, ale podle mě by například text mohl jasněji preferovat přírodě blízká opatření na řekách a potocích před technickými úpravami. V návrhu by také šlo lépe zohlednit potřeby chráněných živočichů a rostlin. Budeme tedy sledovat, jak se s tím zpracovatel v nadcházejících měsících vypořádá (mimo jiné) v těchto ohledech, určitě i s tímto zadáním lze doporučení komise v následující fázi přípravy splnit.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články