Chcete dále trávit hodiny na úřadech a vyplňovat obtěžující dokumenty? Nebo si v pohodlí domova sami od svého počítače zařizovat vše potřebné? Jak by mělo fungovat moderní město, které bere ohledy na potřeby svých obyvatel a snaží se držet krok s dobou? Nejen o tom jsme si povídali s Mgr. Václavem Klecandou, lídrem táborských Pirátů v podzimních komunálních volbách.

Co tě přivedlo k politice?

Dlouho jsem sledoval, jak se tam střídají různí vykukové, jak bezpáteřně dokážou obhajovat zjevné zlodějny. Říkal jsem si, jak tohle změnit. Pak jsem náhodou zašel na demonstraci proti obchodní smlouvě ACTA, organizovanou nově vzniklou Pirátskou stranou, a měl jsem jasno.

Co chceš, jako Pirát, změnit v Táboře?

Tábor mám rád. Není ani malý ani velký, má své kouzlo. Neříkám, že všechno tu funguje špatně. Hodně věcí se mi líbí. Mám ale zato, že to jde ještě řádově lépe. Až budou naplno využité technologie, které jsou nyní k dispozici, samospráva udělá kvalitativní skok. A také bych rád viděl více koncepční fungování města.

Co myslíš koncepčním fungováním?

Město by mělo fungovat podle uceleného souboru koncepcí. Ty by měly sloužit jako popis stavu, kam se chceme posunout a jaké kroky je k tomu potřeba učinit. Měli by je vypracovat odborníci (a to i z řad veřejnosti) na základě nejmodernějších poznatků a měly by být přijaté s co nejširším souhlasem všech politiků. Myslím tím například koncepce nakládání s odpadem, dopravních staveb, rozvoje použití chytrých prvků v městské infrastruktuře, ale i např. podpory sportu nebo kultury. Koncepce dají jednotlivým oblastem fungování města jasná pravidla. Fungování města bude předvídatelné a měřitelné.

Jak si představuješ ten kvalitativní skok samosprávy?

Město vykonává desítky činností - agend, které jsou s jeho fungováním spojené. Dnes to ale dělá stejným způsobem jako už dávno v minulosti. Vytváří dokumenty, ve většině případů stále velmi podobné, stále okola. Jediný rozdíl je, že papír nahradil textový nebo tabulkový procesor (program) v počítači. Tento způsob je v IT dávno překonaný. Nahradil ho komplexní software, informační systém. Ten umožňuje přístup po internetu 24h denně k jednotlivým agendám nejen pro úředníky, ale i pro řadové občany. Lidé pak nemusí stát fronty na úřadě a doufat, že se na ně dostane řada během úředních hodin.

Jedná se tedy o vysoce efektivní způsob zpracování agend, protože odpadá nutnost pořizovat data (občan sám nakliká co potřebuje) a zveřejňování výsledků (děje se automaticky). Úředníkovi pak zbude pouze zpracovat data podle dané agendy. Troufám si odhadnout, že při použití informačního systému bude 80% úřednictva možné zapojit v jiných, užitečnějších činnostech.

To je dost odvážné tvrzení

Ano, piráti tu nejsou pro to, aby udržovali status quo. Jsou tu, aby realizovali onen skok, který současná úroveň technologií nabízí. Nechceme a ani nemůžeme zůstat pozadu. Jak se říká: kdo chvilku stál, již stojí opodál. Já rozhodně stát opodál nechci.

Vraťme se k těm chytrým prvkům města, co si pod tím mám představit?

To je právě využití moderních technologií. Dnes máme k dispozici nepřeberné množství měřících zařízení, která dodávají různá data. Může to být například úroveň hluku, naplněnost kontejnerů na tříděný odpad, nebo informace o průjezdech vozidel z jednotlivých křižovatek ve městě. Tato data se dají následně zpracovávat a využít při lepším plánování. Třeba při svozu odpadu, nebo automatickém nastavení semaforů na křižovatkách. Mohou být také zdrojem dat pro plánování další výstavby, třeba přeložek silnic. Je to trend, který řeší každé město.

Jak jsem ale již jinde dříve napsal: všechny chytré prvky budou působit směšně, když si na radnici stále budou posílat dokumenty ve wordu nebo excelu e-mailem. Jinými slovy, je potřeba začít u modernizace úřadu samotného.

Jak si tedy chytré město představuješ ty?

Pro mne to je především přechod úřadu na informační systém, který posune jeho fungování do kontextu 21.století, zapojí občany a nabídne přívětivý zdroj dat, které město vytváří. Další moduly je možné přidávat za pochodu. Je však potřeba opravdu odborný přístup. Rozčiluje mne, že pojem chytré město (smart city) se zneužívá jen jako zástěrka k čerpání dotací. Je to tím, že politici ani úředníci tomu nerozumí. Nezřídka si nechají prodat uzavřený, předražený systém, který ve finále nefunguje. A to chci změnit.

A jak?

Chtěl bych úzce spolupracovat s ostatními městy. Nechápu, že už nějaká společná platforma pro spolupráci na rozvoj technologií nefunguje. Vždyť všechna města mají víceméně stejné zadání. V tomto případě konkurence přináší jen mrhání prostředků. Podle mne je klíčem k lepším výsledkům spolupráce.

Říká se, že Piráti jsou jen pro mladé. Co nabízí Piráti a Vy jako jejich lídr starší generaci?

Aplikace moderních technologií pro starší generaci přináší ovoce až druhotně. Umožňuje drasticky zlepšit fungování úřadu a šetřit velké prostředky, které tak mohou být použité na záměry právě pro starší generaci. Nechci tady lacině, populisticky slibovat vzdušné zámky jako “koblihář, japonský strašák nebo rozdavači růží”, ale vnímám nedostatek míst v domovech pro seniory a pečovatelských domech a také nedostatek dostupného bydlení. Proto v programu máme tzv. “senior cohousing”. Je to koncept aktivního stárnutí v komunitě, která se vzájemně inspiruje a pomáhá si. Četl jsem o tom před časem a zaujalo mne, že to ve světě již dlouho a dobře funguje. Je to místo, kde lidé jsou protože chtějí, ne protože musí. Vidím v tom zajímavou alternativu.

Mgr. Václav Klecanda, lídr táborské kandidátky, vystudoval Matematicko-Fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, pracuje v IT jako programátor a systémový architekt. Fandí moderním technologiím a ví, jak je uvádět do praxe. Záleží mu na ekologii, jednoduchosti a udržitelnosti. Rád se projede na motorce, na kole nebo v zimě na snowboardu. Občas vyzkouší nějaký exotický kuchařský experiment.