Soběslavští Piráti pomohli prosadit první omezení průmyslové zóny a odložení přístavby senior domu

8. října 2020
Soběslavští Piráti pomohli prosadit první omezení průmyslové zóny a odložení přístavby senior domu

V květnu letošního roku se objevil na stránkách krajského úřadu záměr výstavby obřího logistického centra na okraji Soběslavi. Piráti pro Soběslav na tento záměr upozornili veřejnost, která se semkla a v krátké době vytvořila proti záměru petici. Již za necelý měsíc se podařilo získat cca 1900 podpisů a k dnešnímu dni pak celkově cca 2150 podpisů. Petici předal petiční výbor společně s připomínkami k záměru krajskému úřadu a následně i městu Soběslav na červnovém zastupitelstvu. Velká očekávání pak byla od zářijového zastupitelstva, kde se očekávalo veřejné projednání petice.

Dalším bodem, který se objevil na programu zastupitelstva a který by neměl být opomenut, je přístavba jednoho patra senior domu v Soběslavi. K bodu promluvil jako první ze zastupitelů Ing. Petr Král (Piráti pro Soběslav) a vyzval zastupitele k odložení tohoto bodu. Upozornil, že v době současné pandemie COVID-19 je trendem decentralizace sociálních služeb a neznámé jsou i ekonomické dopady současné pandemie. Zastupitelstvu doporučil podpořit spíše stavbu samostatné budovy. K tématu promluvila také Ágnes Němečková, členka Pirátů pro Soběslav, která zmínila, že je důležité vnímat moderní trendy směřující k poskytování komunitních služeb a deinstitucionalizaci. Tyto trendy jsou v sociálních službách aplikovány nejen kvůli lidskému hledisku kvality péče o seniory a kvality jejich života, ale také z hlediska dlouhodobého financování služeb pro seniory. Přístavba senior domu nakonec o jeden hlas neprošla, očekáváme ale, že bod bude znovu předložen na prosincovém zasedání. Piráti pro Soběslav s přístavbou dalšího patra nesouhlasili minulé roky a nesouhlasí s ní ani nyní. To však neznamená, že nevnímají potřebu řešit problematiku nedostatku kapacit pro seniory, kteří potřebují zvýšenou péči. Kromě zvýšeného rizika vzniku pandemie ve větším zařízení nesouhlasíme s přístavbou senior domu za jeho provozu, protože tím dojde ke zhoršení komfortu pro současné obyvatele.

Hlavním bodem zastupitelstva byla ale průmyslová zóna na Pískách, na kterou jsme upozornili již v květnu. Úvodem jsme se již poněkolikáté od pana starosty dozvěděli, že leták petičního výboru proti průmyslové zóně je distribuován Piráty společně s Pirátskými listy. Již v týdnu jsme pana starostu požádali, aby své tvrzení doložil, či se za něj na tomto zastupitelstvu omluvil. Neslyšeli jsme ani jedno, ani druhé, jen jsme znovu slyšeli ohranou písničku. Náš zastupitel Miloš Bučinský poukázal, že někteří z členů Pirátů pro Soběslav jsou i členy petičního výboru proti průmyslové zóně. Aktivita petičního výboru ale není řízena Piráty pro Soběslav a rovněž není leták petičního výboru přílohou Pirátských listů. Pan starosta má ale ve svém názoru naprosto jasno, naštěstí ale diskuze přešla k tomu podstatnému.

Jednání bylo dlouhé a zajímavá byla interakce veřejnosti, která opakovaně vyzývala zastupitele jako své volené zástupce ke sdělení jejich stanoviska k výstavbě průmyslové zóny. Po opakované žádosti z řad občanů města nakonec na výzvu reagovala cca třetina zastupitelů a svůj názor sdělila.

Náš zastupitel a současně člen petičního výboru Ing. Martin Kákona požadoval zařadit na program jednání hlasování o vypořádání petice. Několik týdnů jsme ale od tajemníka Ing. Brylla slyšeli jen jakési byrokratické důvody, proč nemohou být na program zařazeny. Jednotlivé body projednání pak musel předložit jeden po druhém ústně a několik bodů nakonec i díky pirátským hlasům získalo podporu.

  • Nesouhlasíme s výstavbou v průmyslové zóně bez znalosti budoucích uživatelů a bez znalosti způsobu využití.
  • Zásadně nesouhlasíme s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové zóně.
  • Nesouhlasíme s dopravním řešením navrhovaným v záměru JHC938 a nesouhlasíme s dopravními limity prezentovanými tamtéž. Při návrhu je nutné dbát na bezpečnost a kvalitu pohybu chodců a cyklistů na spojnici Soběslavi a Chlebova. Řešení musí zahrnovat chodníky a cyklostezky, které propojí obě městské části.
  • Zastupitelstvo nesouhlasí se započetím výstavby v průmyslové zóně, dokud nebude vyřešena realizace potřebné infrastruktury a návaznosti na stávající objekty v průmyslové zóně.
  • Ukládáme radě města provést rešerši možností, jakými je možné nyní a v horizontu pěti roků regulovat výstavbu v průmyslové zóně.
  • Požadujeme omezení velikosti záměru z pohledu celkové plochy záměru a maximální velikosti jednotlivých realizovaných budov.

Ostatní z navrhovaných bodů podporu nezískaly - jedná se především o požadavek na změnu územního plánu, nesouhlas se záborem půdy, realizaci ankety a debaty pro veřejnost či požadavek na firmy s vysokou přidanou hodnotou. Podstatné pro nás ale je, že rada města dostala povinnost o svých jednáních průběžně informovat zastupitele a rovněž byla pověřena v pokračování jednání s petičním výborem. Uvidíme, kam se projekt přípravy posune v budoucnu a jak jej ovlivní uplynulé krajské volby, kde problematika průmyslových zón budoucí krajské radní evidentně zajímá (zde či (zde).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články