Epidemie v ČR pomalu oslabuje a děti se postupně vrací do škol. Bohužel není vyhráno, před námi je ještě dlouhá doba, kdy bude hrozit uzavření jednotlivých škol či pobyt žáků nebo tříd v karanténě. Jednotlivcům i celým skupinám se opět mohou prohlubovat mezery ve vzdělání, které s sebou koronavirová krize přináší již od března.

Rozhodli jsme se proto využít osvojených schopností dětí pracovat s počítači a s internetem nejen k zábavě, ale i ke vzdělávání. Ze seznamů odkazů od institucí, jako jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obecně prospěšná společnost EDUin či nezisková společnost Schola Empirica, jsme vytvořili základ databáze. Ten jsme doplnili další skupinou odkazů, které nabízejí rozšíření základního vzdělání.

Proč dělat nový seznam odkazů, když již existují stávající? Protože naše stránky nepracují s odkazy ve formě textové adresy či krátkého popisu. Naše stránky jsou tvořeny odkazy grafickými, aby byly dobře přístupné právě i pro nejmladší školáky. Aby se školákům dobře pamatovalo, které testy je bavily nebo která videa pro ně byla přínosná. Prostě aby se na stránkách dobře orientovali.

Stránky nekončí jen školními předměty, právě naopak. Školní předměty jsou jen první dvě kategorie, následují kategorie uměleckých aktivit, multimediální tvorby, pohybových aktivit, odkazů na zpřístupněné sbírky knihoven, galerií a další zajímavé zdroje.

Doufáme, že si na těchto stránkách budou žáci, studenti i dospělí surfovat pro radost a při té příležitosti se i něco zajímavého dozví o světě kolem nás. Nejsou to stránky na dobu covidovou. Jsou to stránky pro potěchu z poznání, k jejichž vzniku nás doba covidová pouze inspirovala. Abychom si opět uvědomili, že internet by měl sloužit především jako prostředek k předávání informací a šíření poznání po celém světě.