Přímý přenos z jednání zastupitelstva si lidé v Táboře oblíbili

8. května 2019
Přímý přenos z jednání zastupitelstva si lidé v Táboře oblíbili

V Táboře se jednání zastupitelstva města přenáší on-line na internetu již řadu měsíců a za tu dobu si přenosy občané oblíbili. Zájem o ně stoupá i přes počáteční kvalitativní technické nedostatky. Lidé získávají lepší představu o tom, jak jednání probíhá a jsou tak více vtahováni do lokálního politického dění.

Statistiky sledovanosti byly pro nás milým překvapením. Nikdo z nás nečekal takový zájem. Podle nás je to způsob, jak politické dění přiblížit běžným lidem, kteří při svém hektickém životním tempu už nemají čas nebo chuť chodit na zasedání osobně. Mají tak možnost posoudit, zda jimi volení politici dělají to, co před volbami slibovali. A to je důležité.

Někteří kolegové zastupitelé s živým přenosem měli problém. Jednání je však ze zákona veřejné a přímý přenos není nakládání s osobními údaji. Přenos tak může dělat kdokoli i bez souhlasu zastupitelů své obce. Je ale dobré dodržet několik zásad. Návod pro přímý přenos je natolik jednoduchý, že ho zvládne každý.

Tuto formu transparence politiky od Pirátů lidé očekávají. Lze tedy předpovědět, že všude tam, kde Piráti mají své členy nebo příznivce, se v brzké době budou objevovat přenosy z jednání zastupitelstev měst i různě velkých obcí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články