Piráti vzkazují radniční koalici v Písku: Hospodařte zodpovědně

15. března 2018
Piráti vzkazují radniční koalici v Písku: Hospodařte zodpovědně

Na zasedání zastupitelstva města, dne 8. března 2018, byla schválena hned ve druhém projednávaném bodě rozpočtová opatření, která prohlubují plánovaný schodek rozpočtu města Písku v letošním roce na plánovaných 365 milionů korun. Pro hlasovalo celkem 15 zastupitelů z celkového počtu 27. V závěrečné diskusi došlo mezi členem finančního výboru Josefem Soumarem a místostarostou města Josefem Knotem, který zastupuje zároveň i post 1. náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, k výměně názorů na aktuální rozpočtování a ekonomickou stránku města. Rozepři ukončila starostka Písku Eva Vanžurová odebráním slova oběma aktérům a mnoho otázek tak zůstalo nezodpovězeno.

„Ke stylu jednání místostarosty se nebudu vyjadřovat, každý si může udělat obrázek sám,“ komentuje diskusi místopředseda Pirátů Písecko a člen finančního výboru města Josef Soumar a doplňuje: „Tři roky se intenzivně vyjadřujeme k hospodaření města Písku přes Finanční výbor i našeho zastupitele Martina Brože. Strategická doporučení ale zastupitelstvo nevyslyšelo, proto jsem si dovolil zastupitele interpelovat osobně. Nařčení, že se jedná o volební rok a populismus odmítám. Situace došla tak daleko, že rozpočet města Písku bude muset být při pokračujícím tempu kryt úvěrem a možná ne jedním. Osočení, že jsem osobně navrhl úvěrování města, je nesmyslné. V roce 2014 jsem konstatoval, že pokud město bude chtít realizovat všechny své investiční akce v 4letém funkčním období, pak úvěr opravdu bude potřebovat, protože ani jeho finanční polštář ve výši půl miliardy nebude dostatečný.“

Josef Soumar pokračuje: „Spor se týkal dvou konkrétních věcí. Stylu rozpočtování a navyšování cen plánovaných investic. V pondělí 5. března 2018 zasedl Finanční výbor a jeho 8 členů. Jednání se účastnila i starostka města Eva Vanžurová, Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje a Michal Jánský, jednatel společnosti Píseckem s.r.o. Finanční výbor si vyslechl důvody navýšení schodku o dalších 153 milionů korun a nutnost předfinancování některých nových projektů. Výbor dospěl k názoru a doporučil zastupitelstvu města, aby odložilo rozhodnutí o rozpočtových opatřeních a uložil radě města přepracování schodku rozpočtu tak, aby činil max. 160 milionů korun plus částku na dotacích, kterou město očekává z uvedených akcí v roce 2019,“

„Domnívám se, že pokud by na městských účtech dnes nebyl dostatek finančních prostředků, nutila by tato skutečnost Radu města i Zastupitelstvo přemýšlet o investicích strategicky, prioritně a některé z nich odložit. Ve čtvrtek navíc zazněla i informace o možném nečerpání některých záměrů, na které jsou dnes finance alokovány. Na místě je pak otázka, jak kvalitně město rozpočtuje a připravuje investiční akce. Mohli bychom se dostat do situace, že se některé záměry budou odkládat, přestože jsou již zaplacené projekty a v rozpočtu je s nimi počítáno. Ten, kdo rozpočet dělal, pak může říct, že ušetřil. Asi všichni ovšem chápeme, že říci, že se zadlužím milionem, ale nakonec je to „jen“ 500tis., neznamená, že jsem půl milionu korun vydělal,“ upozorňuje Josef Soumar.

„V roce 2014 dosahovaly jen 3 největší plánované akce stejné úrovně jako naspořené prostředky města. Dnes je situace výrazně jiná, k investičním akcím jako je bazén, úpravna vody a knihovna, se připojila Pleskotova lávka (původně 33 mil., nyní 48 mil.), navazující cyklostezka, výstavba lyžařského svahu, demolice poštovního depa a plánovaná výstavba parkovacího domu. Nechybí ani nový návrh na výstavbu sportovní haly, rekonstrukce centra města včetně Velkého náměstí s úbytkem parkovacích míst a mnoho dalších investic, na které jsou již zpracované a zaplacené návrhy v zásobníku projektů města,“ vypočítává investiční akce současné koalice Josef Soumar.

„Odhaduji, že většina obyvatel by si přála, aby jejich město překypovalo novými stavbami. Aktuálně ušetřené prostředky pochází z prodeje bytového fondu a jedná se o zůstatky minulých období. Současná koalice se snaží splnit všechny své drahé sliby. Například celkové náklady investiční akce bazénu pod Lesnickou školou se mohou vyšplhat na 350 milionů korun. Započítejme všechny historické projektové dokumentace, proběhlé opravy stávajícího bazénu v letech 2014–2017, následné náklady na jeho zbourání, dále nové úpravy prostor a budování infrastruktury, se kterými se v částce 287 milionů korun nepočítá. Původní částka limitu plaveckého bazénu byla plánována na 200 milionů korun plus zmíněná příslušenství.

Stále se objevují názory, že pokud jsou dotace, je třeba je maximálně využít. To absolutně odmítám a krásný důkaz je například Pleskotova lávka a cyklostezka, kde přijatá dotace nepokryje ani zmíněné navýšení ceny této stavby. Z Písku se nesmí stát jen dotační kancelář, která bez rozmyslu realizuje stavby na základě vypsaných dotačních titulů, koneckonců se jedná o peníze nás všech,“ varuje člen finančního výboru.

„Ano, investujme, ale ne za každou cenu. Utrácení veřejných prostředků musí být ekonomicky rozumné a transparentní. To předpokládá i zapojení obyvatel do procesu, sbírání zpětné vazby, pořádání veřejných a opravdu nestranných diskusí o vývoji našeho krásného města,“ uzavírá Josef Soumar.

Audiozáznam ze zastupitelstva z 8.3. 2018 naleznete na stránkách MĚSTA PÍSKU. Doporučujeme si záznam stáhnout do počítače a pustit si od 2:20:25. Na webu města nelze posunout dopředu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.